Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения: 

1. по дело C-618/10 Banco Espanol de Credito SA/Joaquin Calderon Camino: 
Националният съд не може да изменя съдържанието на неравноправните клаузи в потребителски договори
Когато констатира наличието на такава клауза, съдът трябва само да не я прилага 

2. по дело C-542/09 Комисия/Нидерландия: 
Нидерландското законодателство, което обвързва финансирането на образованието в чужбина с условие за пребиваване, установява неравно третиране между нидерландските работници и работниците мигранти
Нидерландия не е доказала, че условието за пребиваване през „три от шестте години“ не надхвърля необходимото за постигане на целта, състояща се в насърчаване на мобилността на студентите

Решенията може да изтеглите от  т  у  к

 

Приложени са следните прессъобщения: 

1. по съединени дела C-611/10 Waldemar Hudzinski/Agentur fur Arbeit Wesel - Familienkasse и C-612/10 Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur fur Arbeit Monchengladbach - Familienkasse: 
Правото на Съюза допуска държава членка да отпусне семейни обезщетения на командировани или сезонни работници, по отношение на които по принцип тя не е компетентна
Когато тази възможност е използвана обаче, националната норма, която не допуска изплащането на такива обезщетения, ако в друга държава трябва да бъде изплатено сходно обезщетение, представлява пречка за свободното движение на работници 

2. по дело C-283/11 Sky Osterreich GmbH/Osterreichischer Rundfunk (ORF): 
Генералният адвокат Bot намира за обосновано ограничението на компенсацията, която телевизиите трябва да плащат, за да могат да използват кратки откъси от предаванията на събития от значителен обществен интерес като футболните мачове
Ограничението създава справедливо равновесие между различните основни права

 Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложени са следните прессъобщения : 

1. Решение по дело C 196/11 P Formula One Licensing BV/СХВП 
Съдът отменя решението на Общия съд, който не признава отличителния характер на знака „F1“ в областта на марките 
Нито СХВП, нито Общият съд са компетентни да поставят под въпрос валидността на национални марки, които могат да се противопоставят на регистрацията на марка на Общността 

2. Решение по дело C 98/11 Chocoladefabriken Lindt & Spr?ngli AG/СХВП 
Формата на шоколадов заек с червена панделка не може да се регистрира като марка на Общността 
Съдът потвърди, че тази форма няма отличителен характер 

3. Решение по дело T 111/08 MasterCard, Inc и др./Комисия 
Общият съд потвърждава решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани от MasterCard

Решенията може да изтеглите от  т  у  к

Престъпления, които попадат в областите на особено тежката престъпност, изброени в Договора за функционирането на Европейския Съюз, могат да обосноват мярка за експулсиране на гражданин на Съюза, дори да е живял повече от десет години в приемащата държава членка. 

Подобна мярка обаче е обусловена от обстоятелството поведението на съответното лице да представлява действителна и настояща заплаха, която засяга основен интерес на тази държава

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т  у  к

Уважаеми колеги, публикуваме прессъобщение 63 на Съда на Европейския съюз.

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от   т  у  к

 

 

Уважаеми колеги, публикуваме Прессъобщение 53 на Съда на Европейския съюз.

 

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от   т  у  к

 

Уважаеми колеги, Публикуваме Прессъобщения 50,51 и 52 на Съда на Европейския съюз.

 

Пълният текст на прессъобщенията може да изтеглите от  т  у  к

 

 

 

Уважаеми колеги,

Публикуваме Прессъобщения 44, 45 и 46 на Съда на Европейския съюз.

 

Пълните текстове на прессъобщенията може да изтеглите от  т  у  к

Страница 10 от 10