Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
06 Юни 2017

Красимира Неофитова Милачкова, съдия в Административен съд София-град

Прочетена 452 пъти
Отговорите на кандидата за член на ВСС Красимира Милачкова на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к