Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Публикуваме текста за промените в американската система на съдилищата  на Ричард Ван Дуайзънд, главен консултант по управление на съдилища в Националния център за щатски съдилища, който осигурява консултации, обучение, изследвания, технологии, управление и информационни услуги за подобряване на администрацията и качеството на правосъдието в САЩ и по целия свят.

Статията е особено интересна за нас в продължаващата дискусия за ефективното управление на съдилищата при равна натовареност на съдиите и повишаване на възможностите за осигуряване на бързо и качествено правосъдие, което е убедително в справедливостта си. В САЩ, според данните на автора, се завеждат над 90 млн. дела годишно, 96 % - пред щатските съдилища. При осъществяването на правораздаването съдилищата се съобразяват с конституционните принципи за справедливо правосъдие, но нарастващото количество дела е стимулирало развитието на цялостна система от структурни нововъведения: облекчаване на процедурите; създаване на процедури в отклонение на традиционните процеси; създаване на специализирани съдилища и насочване на съдилищата към решаване на определени проблеми на общността или на уаязвими групи от хора (например - специализирани съдилища по дела за злоупотреби с наркотици);  назначаване на съдии със специфична компетентност (по финансови и данъчни въпроси и т.н.) ; въвеждане на нови форми за многоспектърно използване на технологиите, при които свидетелите няма нужда да напускат работните си места; въвеждане в процеса на система от услуги, които повишават чувството за сигурност по делата за домашно насилие и за настаняване на лечение и т.н.

Тези нововъведения са били предизвикани както от променените изисквания на гражданите към правосъдието, така и  поради неудовлетворението на съдиите, че могат да отговорят на тези изисквания по досегашния начин.

Същевременно това е породило нови предизвикателства - как в стремежа да се подобри ефективността и да се улесни достъпът до съда да не бъдат застрашени фундаменталните принципи на правосъдната система.

Пълната статия може да откриете на сайта "Съдебно право".

 

Представяме Ви доклад, който обобщава впечатленията и информацията, натрупани  по време на второто работно посещение в гр. Хага, Кралство Нидерландия в периода 26 – 29 май 2015 г. Посещението е дейност по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансирано от Правителството на Кралство Нидерландия. Във визитата участваха 6-ма български съдии от различни нива в съдебната власт. Целият доклад може да откриете на сайта "Съдебно право".
Академия на МВР, факултет "Полиция" и Институт за държавата и правото - БАН Ви канят да участвате в научна конференция на тема "ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА", организирана по случай Деня на правата на човека.
Конференцията ще се проведе на 10 декември 2015 г. в зала Европа на Академията на МВР, гр. София, бул. Ал. Малинов 1.
 
Как да участвате в конференцията може да прочетете   т у к.
 
Заявка за участие - в прикачения документ.

 

 

Публикуваме статията на проф. Яновски, посветена на приноса на Харковския университет за началото на университетското образование в България и Софийския университет.

Статията може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и девети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец април 2015 г. от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи
права на човека от същия месец.

Бюлетин 39 и каталога можете да намерите в прикачените документи.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/newsletter/.

Публикуваме исторически преглед на българската нормативна уредба на дисциплинарните производства срещу съдиите в периода 1880-2015 г.

Публикацията може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Предлагаме публикацията "По следите на наченките на институционализираната  култура на декорациите, претекстите, привидностите и прикрития политически произвол:
Съдия, в. Съдийски вестник (година ХVIII, бр. 6, стр. 121)*"
 
Публикацията може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Публикуваме материала от Николас Търнър и Джереми Травис от посещението на американска делегация и проверка на условията на някои от затворите в Германия.

Материала може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Публикуваме статията на проф. Борис Яновски "Пред 100-годишнината на СУ "Климент Охридски" - Висшето юридическо училище в Княжество България", посветена на някои забравени факти от трудния път на нашето юридическо образование и неговите достижения. 
 
Статията може да откриете на сайта sadebnopravo.bg

Представяме Ви превод на статията на Кристин Швобел-Пател от сайта http://criticallegalthinking.com. Публикуваме превода с разрешението на автора.

Статията може да откриете на сайта sadebnopravo.bg

 

Страница 1 от 27