Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Уважаеми колеги,

    В съответствие с предвиденото в Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система и предвид необходимостта от преглед на правната рамка на юридическото образование с оглед гарантиране съответствието й с европейската уредба в областта на регулираните професии и изискванията на Болонския процес, Министерството на правосъдието предприема действия за оценка на актуалността на действащата уредба на обучение в специалност „Право“ и за изготвяне на необходими изменения в нея (Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“).
    В тази връзка са предвидени серия от мерки, първата от които е провеждането на анкета за оценка на актуалното състояние на юридическото образование, и за очертаване на необходимите промени в неговата уредба.

    Чрез участие в изследването ще допринесете за  идентифициране на евентуални слабости в модела на юридическо образование у нас и за очертаване на необходими изменения в него с оглед съобразяването на обучението с реалностите на практиката и на юридическата професия.

    Анкетата е достъпна на адрес: http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/316423/lang-bg  и попълването й онлайн отнема 3-4 минути.

    Изследването е анонимно. Резултатите ще се използват в обобщен вид.

    Благодарим Ви предварително за участието!

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и шести брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец януари 2015 г. от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека от същия месец.

Бюлетин 36 можете да намерите в прикачения документ.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/newsletter/.
Приложенo  е следното прессъобщениe:

Нови процедурни правила за Общия съд
На 1 юли 2015 г. ще влязат в сила нов процедурен правилник и нови актове по прилагането му , чиято цел е да се подобри протичането на производствата пред Общия съд

Публикуваме линк към сборник, в който са обобщени съществуващите стандарти по отношение на почти всички въпроси, свързани с независимостта на съдебната власт и нейното добро управление. Сборникът е съставен с подкрепата на CEELI - Правна инициатива за Източна и Централна Европа, основана от Американската юридическа асоциация.

Към сборника, моля натиснете  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по съединени дела C-226/13, C-245/13, C-247/13 и C-578/13 Stefan Fahnenbrock и др./Гръцка държава
Предявените в Германия от частни лица искове срещу гръцката държава след принудителната замяна на притежаваните от тях държавни облигации могат да бъдат връчвани на тази държава по реда на Регламента за връчване на документи
Всъщност не е очевидно, че тези искове не представляват граждански или търговски дела

 2.    Решение по дело C-1/14 Base Company NV и Mobistar NV/Ministerraad
Директивата за универсалната услуга не установява задължение за прилагане на социални тарифи за мобилните съобщителни услуги и/или мобилните абонаменти за интернет
По отношение обаче на абонаментите за домашен телефон и за стационарен интернет трябва да бъдат предвидени социални тарифи за определени категории потребители

На 23 май 2015 г. международната съдийска асоциация MEDEL прие резолюция във връзка с ареста на турски съдии и прокурори и недопустимата намеса в работата на съдебната власт от страна на правителството.

Резолюцията може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Разчитаме на Вашата активност да се включите в обсъждането на проекта на ЗИД ЗСВ с мнения и препоръки на адреса на ССБ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 10 юни 2015 г., за да можем да изготвим професионалното становище на Съюза.
УС на ССБ

Приложение: Писмо на Министерство на правосъдието

 

Приложени са следните прессъобщения:

   1. Решение по дело C-15/14 Комисия/MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Съдът потвърждава, както и Общият съд, че споразумението, сключено между унгарската държава и петролното дружество MOL за експлоатация на находища на въглеводороди, не съставлява държавна помощ
Съвкупността от това споразумение и от увеличението на ставката на таксата за минни дейности, произтичащо от изменението на Закона за минното дело, не предоставя селективно предимство на MOL

    2. Решение по дело C-579/13 P и S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen
Държавите членки могат да задължат дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни да положат успешно изпит за гражданска интеграция
Условията за прилагане на това задължение обаче не трябва да застрашават постигането на целите на Директивата за дългосрочното пребиваване
         
    3. Решение по дело C- 497/13 Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
Съдът изяснява правилата относно защитата на потребителите в областта на продажбата и гаранцията на потребителски стоки
Всяка липса на съответствие, установена в срок от шест месеца след доставката на дадена стока, се счита за съществувала още в момента на доставката

    4. Решение по дело C-195/14 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG
Етикетирането на храните не трябва да заблуждава потребителя като внушава наличието на съставка, която в действителност не се съдържа в продукта
Списъкът на съставките, дори и да е точен и изчерпателен, не може в достатъчна степен да коригира погрешната или неточна представа, която се създава от такова етикетиране

На 16 май 2015 г. по време на срещата на Европейската асоциация на съдиите в гр. Гданск е гласувана резолюция във връзка с ареста на турските съдии Мустафа Башер и Метин Йозчелик. Решението за приемане на резолюцията е било единодушно.

Допълнителна информация за казуса и превод на резолюцията може да откриете тук или в прикачения файл.

 

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България най-учтиво Ви кани на заключителната конференция по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“, която ще се проведе на 3 юли 2015 г. (петък), 10:00-13:00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата, етаж 1.

Предварителна програма на конференцията можете да прочетете  т у к

За участие в конференцията моля да попълните регистрацонна форма (прикачена) най-късно до 20 юни 2015 г.

Заключителната конференция се организира от Съюза на съдиите в България  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Страница 1 от 24