Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

    Решение по дело C-336/14 Sebat Ince

Правото на Съюза може да не допусне санкционирането на осъществявано в Германия без разрешение презгранично посредничество при залагания върху резултатите от спортни състезания

По-конкретно това важи за останалия да съществува на практика предишен публичен монопол, който е обявен от германските съдилища за противоречащ на правото на Съюза

    Заключение на генералния адвокат по дело C-165/14 Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado и дело C-304/14 Secretary of State for the Home Department/CS 

 Генералният адвокат Szpunar счита, че лице, което не е гражданин на ЕС и само упражнява родителските права по отношение на ненавършил пълнолетие гражданин на ЕС, не може да бъде експулсирано от държава членка или да му бъде отказано издаване на разрешение за пребиваване единствено поради обстоятелството, че е осъждано

Приемането на мярка за експулсиране е възможно само при условие, че тя е пропорционална и обоснована със свързани с обществената сигурност императивни съображения, както и с личното поведение на лицето, което трябва да представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха

Уважаеми съдии,
 
От името на Комисията по предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България и Фондация за достъп до права – ФАР бихме искали да поканим българските съдии на Семинар по бежанско право, който ще се проведе на 10 февруари 2016г. в сградата на Президентството на Република България в град София, бул. „Дондуков“ 2.
 
Повече информация за събитието както и начина за регистрация можете да намерите тук: http://refugees.farbg.eu/10-feb-16/
Уважаеми колеги,
Fondation EurActiv and the Association of European Competition Law Judges организират международен семинар по въпросите на конкуренцията и конкурентното право.
 
Събитието ще се проведе на 3, 4 и 5 февруари 2016 г. в Букурещ.
Пътните разходи и разходите за нощувки се поемат от организаторите.
 
Подробна информация можете да видите тук, програма на семинара -  тук
 
При интерес от Ваша страна можете да пишете на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 2 февруари 2016 г.
Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

 

Съюзът на съдиите в България обявява стажантска програма за студенти, които са в процес на обучение след минимум завършен първи семестър на втори курс по специалността "Право". Място на провеждане на стажа - гр. София.
 
Моля, изпращайте автобиография и кратко мотивационно писмо/до половин страница/ на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. със заглавие „стажантска програма“.

Срок на кандидатстване: 17.02.2016 г.

Повече информация може да намерите  т у к

УС на Съюза на съдиите в България изпрати жалба до Нациналната комисия по журналистическа етика по повод два материал във в. Труд, в които информацията е изнесена в нарушение на Етичния кодекс:

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5239480

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5233372

Фондация „Америка за България“ предоставя възможност за краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български юристи и през 2016 година. Програма „Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието“ среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати с най-добрите практики в САЩ в сферата на върховенството на закона.

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път до 18:00 часа на 21 февруари 2016 година.

Условията за кандидатстване може да намерите  т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми господин министър-председател,
    
    Повод за настоящото ни писмо е вчерашното Ви изявление, в което декларирате като своя принципна позиция ненамесата от страна на изпълнителната власт в дейността на органите на съдебната власт.
    В последните дни е налице ситуация, която видимо създава впечатление за недопустима такава намеса, изразяваща се в активни действия на господин Яне Янев, легитимиращ се в своите изяви именно като Ваш съветник. Тези действия включват отправяне на атаки и обвинения към председателя на Върховния касационен съд, към ръководството на Софийски градски съд (СГС); разпространяване на копия от документи, отнасящи се до управлението на СГС; твърдения за открита приемна в Министерския съвет, където се събирали сигнали и данни за извършвани нарушения във функционирането на съдебната власт. Може би не е нужно изрично да напомняме, че принципът на разделението на властите изключва ангажирането на Ваши съветници в такива дейности, а действащото законодателство повелява, в случаи на сезиране на лица от изпълнителната власт със сигнали за неправомерни дейности на представители на съдебната власт, незабавно предаване на съответните материали не на медиите, а на органите, компетентни да извършат необходимите проверки – Висшия съдебен съвет или Инспектората към него.
    Тъй като тези активности на Яне Янев остават извън вниманието на заетия с други задачи Висш съдебен съвет, на който е възложено от закона да отстоява независимостта на съдебната власт, се обръщаме към Вас и Ви приканваме да изразите отношението си към описаните действия на Вашия съветник, като или потвърдите, че те са съгласувани с Вас или се разграничите, като вземете необходимите мерки господин Янев да понесе съответната отговорност.
    В смисъла на изложеното дотук Ви призоваваме и да направите необходимото Вашият съветник господин Янев да направи публично достояние източника на текстовото съобщение за случващото се на заседанието на ВСС на 14.01.2016 г., което съобщение впоследствие, по негови твърдения, той е препратил на Вас. Само по такъв начин би се установило съобразена ли е била с принципите на разделението на властите осъществяваната комуникация от господин Яне Янев с лице, работещо във ВСС и какви са били съображенията на участниците в тази комуникация да ангажират и Вас в нея.

    От Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

Може да прочетете оригиналното писмо  т у к  или в прикачения документ

                                                                                              До: Висшия съдебен съвет
 
            Госпожи и господа членове на ВСС,

            В средствата за масова информация беше оповестено, че с решение от днес е избран нов представляващ съвета – господин Димитър Узунов. Решението е взето по внесено извънредно предложение, което не е било съобщено предварително, не е било обсъдено в никоя от комисиите на съвета и без да бъдат обявени каквито и да било мотиви за същото.
            Припомняме, че в качеството Ви на членове на орган, конституиран и с гласовете на магистрати, и с избор от Народното събрание, дължите отчетност и прозрачност за всички Ваши действия както на професионалната общност, така и на обществото. В този смисъл Ви призоваваме да обявите съображенията си да смените досегашния представляващ съвета, по този извънреден начин, както и да изберете конкретно Димитър Узунов за нов представляващ ВСС.
            Призоваваме господин Узунов да обяви публично съдържанието на водената от него кореспонденция от ползвания от него мобилен телефон (или мобилни телефони, ако са повече от един) за времето от 9,30 ч. до 13,00 ч. на 14.01.2016 г. Призоваваме също така новия представляващ ВСС да изиска справка за същите обстоятелства по отношение на ползваните от членовете на съвета мобилни телефони по договори с мобилни оператори, по които е страна ВСС.
            Призоваваме членовете на ВСС, които днес са напуснали заседанието след внасянето на предложението като извънредна точка от дневния ред, да заявят публично дали считат, че продължаването на тяхното участие в дейността на този орган би спомогнало за законното осъществяване на функциите му и за изпълнение на възложената му от закона задача да отстоява независимостта на съдебната власт.  

от Управителния  съвет на Съюза на съдиите в България

"Фондация „Български адвокати за правата на човека“  подкрепя  позицията, изразена от Съюза на съдиите в България в отвореното му писмо до Европейската комисия във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка.
    Като правозащитна организация с почти четвъртвековна дейност в сферата на правата на човека, отстояваща принципите на правовата държава,   сме силно обезпокоени от безпардонната и груба намеса на българския министър-председател в работата на Висшия съдебен съвет.Самото му  явяване му на заседанието на ВСС е проява на явно неуважение към съдебната власт в България и  разделението на властите.
    Същевременно събитията от 14 януари 2016 г. извадиха на показ нелицеприятни прояви на зависимост на отделни членове на Висшия съдебен съвет от изпълнителната  власт и явната им съпротива да се установи по един прозрачен и обективен начин истината около магистрати, замесени в скандални разговори, от които прозират корупционни схеми и прояви. Министър-председателят си позволи да отправи груби и неоснователни нападки към председателя на Върховния касационен съд, като демонстрира превратно разбиране на принципите на правовата държава и парламентарната демокрация. Припомняме, че провеждането на периодични избори е само един от елементите на демократичното управление и че съществуването на независим и безпристрастен съд, способен да гарантира върховенството на закона и да защити гражданите от произвол, включително и от страна на тези, които – по думите на г-н Борисов - „бият на избори и управляват“, е без алтернатива в едно демократично общество..."

Цялата декларация може да прочетете   т у к

Страница 1 от 36