Становища на ССБ
Проекти
Медии
:

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите е съорганизатор на представянето на книгата „Семейните отношения в променящия се свят“ и дискусия по поставените проблеми.    

Книгата предлага мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.   

Един от основните фокуси на книгата е уредбата на отношенията между родителите и децата. Представена е позиция по българската дискусия за правата на майките или на бащите и за интересите на детето при прекратяване на брака. Критично е осмислена позицията на законодателя и на съдебната практика за решаването на споровете между родителите. Представени са и идеи за промени както в законодателството за семейството, така и при тълкуването му в контекста на съвременните тенденции в поведението на членовете на семейството и в интерес на децата.   

В книгата са публикувани статии, които предлагат класически и смели интерпретации на брака и съжителството без брак. Автори в сборника са университетски преподаватели, практикуващи юристи и студенти от България, Полша, Холандия, Испания, както и икономисти и социолози.  

Представянето на книгата и дискусия по поставените в нея въпроси ще се състои на 28.10.2014 г. (вторник), от 14:00 ч. в Конферентната зала на ВКС. Очакваме Ви!

Съюзът на съдиите в България ще проведе следните семинари-дискусии  в гр. Несебър:

20-22 септември 2014г.

1. Доказателствена тежест
2. Електронен документ и електронен подпис
3. Защита правата на човека в правото на ЕС

ЛЕКТОРИ:
АЛБЕНА БОНЕВА – съдия във ВКС
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във ВКС
Доц. д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие
Д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ – преподавател по право на ЕС в Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Списък на участниците в семинара на 20-22 септември може да видите   т у к   или в прикачения документ

 

26-28 септември 2014г. -ЗОДОВ
 
ЛЕКТОРИ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА - съдия във ВАС
ЖАНЕТА ПЕТРОВА - съдия във ВАС
МАРИО ПЕТРОВ - съдия във ВКС

 

Списък на участниците в семинара по ЗОДОВ на 26-28 септември може да видите  т у к  или в прикачения документ

 

Дискусиите се организират от Съюза на съдиите в България и ще се проведат по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

Приложени са следните прессъобщения:

     1. Решение по дело C-382/12 P Master Card Inc. и др./Комисия

Съдът потвърждава решението на Общия съд, а с това и решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани от MasterCard

      2. Решение по дело C-117/13 Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

Държава членка може да разреши на библиотеките да цифровизират без съгласието на притежателите на права някои книги от своята колекция, за да ги предоставят на разположение в електронни читателски места

Държавите членки могат, в определени граници и при определени условия, едно от които е плащането на справедливо обезщетение на притежателите на права, да разрешат на ползвателите да отпечатват на хартия или да съхраняват на USB устройство книгите, цифровизирани от библиотеката

 Прессъобщенията може да прочетете тук.

Решение по дело C 491/13 Mohamed Ali Ben Alaya/Германия

Държавите членки са длъжни да приемат на територията си граждани на трети страни, които желаят да пребивават за повече от три месеца с цел образование, когато тези граждани изпълняват условията за прием, изчерпателно предвидени в правото на Съюза.

Следователно им се забранява да въвеждат допълнителни условия за прием.

Цялото прессъобщение може да прочетете тук.

Страница 1 от 35