Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Решение по дело C-326/14 Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

При увеличение на тарифите за далекосъобщения в зависимост от индекса на потребителските цени не се допуска абонатите да прекратяват едностранно своите договори
В действителност не са налице изменения на договорните условия, когато общите условия предвиждат възможност за увеличение на тарифите в зависимост от обективен индекс на потребителските цени, определян от публична институция
22 Ное 2015

Наръчници

Уважаеми колеги,

В рубриката  "Добри практики/Международен опит"  сме публикували следните наръчници:

1. Наръчник по относимото европейско право към правата на детето

2. Съдебен наръчник за независимост, безпристрастност и почтеност на правосъдието

На 20 ноември 2015 г., в изпълнение на програмата си за обучение, Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия със съдии от съдебен район Враца.
 
В срещата участваха Николай Гунчев - съдия във Върховен административен съд и член на УС на ССБ , Светлана Калинова - съдия във Върховен касационен съд и Валя Рушанова - съдия в Апелативен съд София, съдии  от Окръжен съд Враца, Районен съд Враца, Административен съд Враца, Районен съд Мездра, Районен съд Бяла Слатина, Районен съд Козлодуй, прокурори от Районна прокуратура Враца.
 
Бяха дискутирани въпроси, свързани със Съдебна делба и актуалната практика на ВКС, Групиране на наказанията и реабилитация.

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование"  с подкрепата на Фондация Америка за България

Уважаеми колеги,

Във връзка с подготовката за годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2016 г.  и в изпълнение на чл. 12а от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП открива процедура по проучване и набиране на нови предложения за потенциални временни преподаватели за обучения на магистрати и съдебни служители в начална, текуща, дистанционна и регионална форми на обучение през 2016 г. 

Съгласно Вътрешните правила на НИП, Съюзът на съдиите в България има възможността да участва в процеса по допълване на списъка на временните преподаватели чрез свои предложения. Предложенията следва да са придружени от кратка биографична справка, съдържаща информация относно обстоятелствата по чл. 52 от Правилника на НИП, тематичната област и/или конкретните теми на компетентност. 

Образци на приложенията можете да намерите тук: образец на биографична справка, списък с теми.   

Вашите предложения можете да изпращате до 24 ноември 2015г. на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  


 Уважаеми колеги!

Днес, 17 ноември от 18:00ч. в зала No. 4 на Националния дворец на културата ще се състои премиерата на първата книга, преведена на български език, на големия норвежки криминолог Нилс Кристи за същността и целите на наказанието "Предели на страданието". 

Покана за събитието може да намерите   т у к

Уважаеми колеги,

Център за изследване на демокрацията и Фондация "Партньори България" организират семинар на тема "Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на спазване на човешките права". Обмяна на добри практики  за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие от Норвегия.

Семинарът ще се проведе в София 02-04 декември 2015г., хотел “Рила”. Подробна програма може да видите   т у к  или в прикачения документ.

Молим, който желае да участва, да ни уведоми най-късно до 18.11.2015 на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или телефон 0879686841, за да информираме организаторите.
Съдът на Европейския съюз се присъединява към отдаването на почит към жертвите на атентатите от 13 ноември в Париж

На 13-14.11.2015 г. се проведе годишното Общо събрание на Съюза на съдиите в България.

Гости на събранието бяха г-н Лозан Панов - председател на ВКС, г-н Христо Иванов - министър на правосъдието,  г-н Димитър Гочев - заместник-председател на СЮБ, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Драгомир Йорданов - директор на НИП.

На Общо събрание  беше избран нов Управителен съвет. Както е известно, съгласно Устава на ССБ, нов УС се избира на всеки 3 години. Избраните членове на УС избират измежду тях си председател. Никой няма право да е член на УС повече от 2 поредни мандата.
На Общото събрание бяха номинирани 12 колеги. Тези 7 от тях, които получиха най-много гласове, станаха членове на УС, следващите трима - на Контролния съвет. По всеобщо мнение на участниците, изборите бяха честни и демократични.
Беше взето и решение, да се закрие длъжността "изпълнителен директор" на ССБ.

Съставът на Управителния съвет е:

Председател на УС -  АТАНАС АТАНАСОВ, съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар – ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
ИВАН ГЕОРГИЕВ – съдия в Софийския районен съд, Гражданска колегия – нов говорител на ССБ
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ – съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
ЖИВКО ЖЕЛЕВ – съдия в районен съд Стара Загора, Гражданска колегия
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ – съдия във Върховния административен съд
СТОЯН МАДИН – съдия в Софийския районен съд, Наказателна колегия

Съставът на Контролния съвет е:

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА – съдия във Върховния административен съд
ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА – съдия в районен съд Луковит
СТОЮ ЗГУРОВ – съдия в районен съд Смолян

Публикуваме следните отчетни документи:

Отчетен доклад на УС на ССБ за дейността през 2015 г. и за тригодишния период 2013-2015 г.;

Финансов отчет за 2015 г.;

Доклад на Контролния съвет на ССБ за 2015 г.

 

На заседание на Общото събрание на Съюза на съдиите в България, проведено на 13-15 ноември 2015 г. в гр. Пловдив и след обсъждане сред членовете на организацията, ССБ изразява следната позиция:

Без да коментираме по същество публичния скандал „Яневагейт“, намираме, че това е повод да припомним за пореден път системните проблеми в съдебната власт – пороците при назначаването, кариерното израстване, оценяването, както и външното вмешателство. Те правят възможни спорните назначения и очертават ясната необходимост от неотложна реформа в съдебната власт, безусловно необходима за функционирането на държавата.

Пълния текст на писмото можете да прочетете в word формат тук и в pdf формат тук.

Приложенo  е  Решение по съединени дела T-424/14 и T-425/14 ClientEarth/Комисия

Според Общия съд на ЕС оценките на въздействието, които имат за цел да подпомогнат Комисията при изготвянето на предложенията ѝ за законодателни актове, по принцип не са публично достъпни преди оповестяване на предложенията
Преждевременният достъп до тези документи може да засегне сериозно процеса на вземане на решение на Комисията
Страница 1 от 32