Становища на ССБ
Проекти
Медии
:

Уважаеми колеги,

Годишното отчетно събрание на ССБ ще се проведе на от 15:00 ч. на 31 октомври до 16:00 ч. на  1 ноември в хотел Империал, гр. Пловдив. 
Подробна програма на събранието можете да видите  т у к  или в прикачения документ.
 
Гости на събранието ще бъдат:
 
д-р БОРЯНА МУСЕВА - главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”; адвокат към Софийска адвокатска колегия. Д-р Мусева ще представи:
Новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела (Регламент № 1215/2012 в сила от 10.01.2015 г., т.нар. Регламент Брюксел Іа)
        Предпоставки и принципи на прилагане
        Промени в обхвата
            Разширяване на универсалното действие;
            Изясняване на съотношението между съд и арбитраж;
        Промени в основанията за учредяване на международна компетентност
            Модифициране на всички основания;
            Реформа на споразумението за избор на съд
            Реформа на паралелните процеси;
        Премахване на екзекватурата
            Нова процедура без изпълнителен лист;
            Регламент Брюксел Іа и обжалване действията на съдебния изпълнител;
            Изпълнение на временни, вкл. обезпечителни, мерки
 
ЛИЗЕТ ВАН БЕРГЕН - съдия в АС Амстердам и ръководител на проекта за външни инспекции на съдилищата. Съдия ван Берген ще представи "Създаването на холандския модел за оценка качеството на управление на съдилищата - конституиране, правомощия и дейност на комисиите за външна инспекция на съдилищата"  

БЕРНАРД ЕДУАРД КЛАЙН СХИПХОРСТ - член на холандския Съвет на съдебната власт, който ще представи: "Холандската методология за определяне цената на правосъдието и очертаване на съдебната карта"
 
МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО от 1 до 20 октомври през сайта на Съюза (Членове-Регистрация за ОС)
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Уважаеми колеги,

В прикачения файл ще откриете изнесената на Конференцията на международната адвокатска организация през 2012 г. лекция "Съдебна независимост и демократичен процес: няколко съдебни решения на Европейския съд по правата на човека"   от Ан Пауър-Форд, съдия в Европейския съд по правата на човека. Съюзът на съдиите в България ще продължава да публикува текстове, свързани с независимостта на съда, устройството и функциите на Съдебните съвети, правото на справедлив процес и защитата на останалите основни човешки права.

Може да прочетете лекцията тук или в прикачения файл.  

Съюзът на съдиите в България проведе следните семинари-дискусии в гр. Несебър:

20-22 септември 2014 г.

1. Доказателствена тежест
2. Електронен документ и електронен подпис
3. Защита правата на човека в правото на ЕС

Лектори бяха АЛБЕНА БОНЕВА – съдия във ВКС, БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във ВКС, Доц. д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие, д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ – преподавател по право на ЕС в Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Участие взеха 43 съдии от цялата страна.

 

26-28 септември 2014г
 
Семинар-дискусия по ЗОДОВ, на която присъстваха 55 административни съдии .
 
Лектори бяха ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА - съдия във ВАС, ЖАНЕТА ПЕТРОВА - съдия във ВАС и МАРИО ПЪРВАНОВ - съдия във ВКС

 

Дискусиите се организираха от Съюза на съдиите в България и  се проведоха по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

Тази година, за пети пореден път, се проведе Националния конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение „Гражданско и търговско право”, Кръжока по гражданско право към СУ „Св. Климент Охридски” и Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com. Партньор на състезанието е и Съюзът на съдиите в България (ССБ), който ежегодно връчва специална награда за най-добра статия. Тази година със свои разработки в състезанието се включиха 20 студенти по право от 5 юридически факултета в страната – СУ, ПУ, ВСУ, УНСС и ВТУ.
На 20.09.2014 г., в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе конференция, на която студентите имаха възможност да представят своите тези, след което да отговорят на поставените въпроси. В дискусията се включиха много преподаватели, съдии, адвокати и студенти.
И тази година ССБ връчи самостоятелна награда, изразяваща се в парично поощрение и грамота за най-добра работа. Класирането се извърши от специално формирана комисия от съдии, специалисти в областта на гражданското и търговското право, председателствана от съдия Борислав Белазелков.
Сред силна конкуренция, и след оспорвано обсъждане, тази година наградата за най-добро студентско съчинение беше присъдена на Цветелина Байрактарова за работата й на тема „Управление и представителство на капиталово търговско дружество“. Отлично впечатление оставиха и авторите на останалите отличени съчинение, за които е предвидена поощрителна награда, като техните материали бъдат публикувани в „Съдийски вестник”.
ССБ поздравява всички участници в Националния конкурс, както и организаторите! Надяваме се през следващата година да се запази тенденцията за участие на повече студенти и провеждане на все по-интересни и задълбочени дискусии!
Страница 1 от 36