Становища на ССБ
Проекти
Медии

На 9 май 2014 г. (петък) Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Шумен.
 
Семинарът ще се проведе от 10:00 до 12:00 ч. в зала "Дискрет" на хотел Шумен и ще бъде на тема:
 
"Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК"
 
Лектори: съдия Мирослава Тодорова, съдия Атанас Атанасов
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

КОНЦЕПЦИИ за работата като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изготвени  от Теодора Точкова и Вера Чочкова, кандидати за заемане на длъжността Главен инспектор в ИВСС.

Концепциите са публикувани на сайта на Народното събрание на следния адрес http://www.parliament.bg/bg/ivss2_candidates

 


 

Уважаеми колеги,

За поредна година ССБ получи покана за участие в годишната конференция на Съюза на жените съдии в САЩ (NAWJ), която ще се проведе на 15-19 октомври 2014г. в Сан Диего, Калифорния.
 
Миналата година участие в конференцията взе Екатерина Николова - Председател на РС Благоевград. Благодарение на контактите, които тя осъществи, представители на NAWJ - съдия Ейми Нектем и съдия Джоан Ирион взеха участие в годишното събрание на ССБ през октомври 2013 г.
 
Изискване за участие е съдията да е жена, да говори английски и накратко да представи своето виждане как би използвала чутото на конференцията (като организационен опит, обучение и т.н.).
 
За одобрените кандидати NAWJ осигурява финансиране за транспорт, настаняване и такса за регистрация.

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2014 г.

За повече информация и кандидатстване  т у к

Страница 1 от 24