Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Регистрация за участие в събранието през сайта на Съюза: "Членове-Регистрация за ОС"
Срок за регистрация: 30 октомври 2015 г.

 

Уважаеми колеги,

Годишното общо отчетно изборно събрание на Съюза на съдиите в България за 2015 г. ще се проведе на 13-15 ноември 2015 г. в гр. Пловдив, хотел Новотел Пловдив при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Делови и финансов отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през периода октомври 2014-октомври 2015 и тригодишния период на работа на този УС - съдия  Борислав Белазелков - председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - съдия Николай Гунчев - председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност;

4. Избор на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет;

5. "Развод, родителска отговорност и наследяване с международен елемент"
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет "Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия;

 

6. "Конституционен статус на съдиите в Кралство Нидерландия. Синдикална дейност на Съюза на съдебната власт в Кралство Нидерландия"
Лектор: г-н Саша Дален Гилхюс - изпълнителен директор на Съюз на съдебната власт в Кралство Нидерландия;

7. Презентация за правомощията на Върховния съд на Кралство Нидерландия за уеднаквяване на съдебната практика. Процедура за избор на върховните съдии в Кралство Нидерландия. Кариерно развитие на съдиите.

Подробна програма и информация може да намерите  т у к  или в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Константин Кунчев, младши съдия във Видинския окръжен съд,  представя акценти в работата на проф. Таджер, които са само една частица от тезите и произведенията в цялото му научно наследство.

Може да намерите в сайта "Съдебно право"

"Уважаеми народни представители,
 
Обръщаме се към Вас с убеждението, че при излъчване на номинации от страна на парламентарните групи за инспектори в ИВСС и при последващия избор, водещи ще бъдат професионалните и нравствените качества на предложените лица както и откритостта на процеса, а не предварителното съглашение между парламентарните сили. Въпреки изразените ни резерви по отношение на възприетите от Вас срокове, Ви призоваваме да излъчите кандидатури и да изберете инспектори, които без съмнение ще поставят обществения интерес и върховенството на закона над партийните, политическите и икономическите обвързаности..."

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Статия от проф. Витали Таджер, публикувана за първи път в сп. "Правна мисъл", 1978, No. 1, стр. 66-76.

Може да намерите в сайта "Съдебно право"

1. Решение по дело C-201/14 Smaranda Bara и др./Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate и др.
Лицата, чиито лични данни са били предмет на предаване и обработка между две структури на публичната администрация на държава членка, трябва да бъдат уведомени предварително

2. Решение по дело T-450/12 Alexios Anagnostakis/Комисия
Общият съд на ЕС потвърждава, че европейската гражданска инициатива, целяща създаване на възможност за заличаване на обременителния държавен дълг на страните в състояние на крайна необходимост като Гърция, не може да се регистрира
В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

3. Решение по дело T-364/13 Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/СХВП
Според Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил или кайман за кожените изделия, дрехите и обувките 

 КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 30 септември 2015 г.

Уважаеми колеги,

Известно е, че у нас юридическа професия няма. Съществуват множество юридически професии - на съдията, на прокурора, на следователя, на адвоката, на юрисконсулта, на нотариуса, на съдебния изпълнител, на преподавателя по право, на арбитъра, на медиатора, на експерта-юрист, съдебния помощник и пр. Познанието, което всяка една от тези професии акумулира, и предизвикателствата, които правотой поднася, често остават затворени в самата нея. Малко са форумите, в които представители на всички юридически професии могат да се съберат и да чуят един от друг за проблемите и предизвикателствата, пред които интересуващата ги област от правото ги е изправила.А поводи за срещи несъмнено има.

Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com и Съюзът на съдиите в България организират първата по вида и по реда си такава съвместна годишна конференция на юристи от всички области на правото. Конференцията "Предизвикай: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" ще се проведе в гр. София на 16 октомври 2015 г. в Конферентната зала, ет. 1 на Съдебната палата.

Конференцията тази година има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на принудителното изпълнение на задължения по ГПК и свързаните с него области. Поводът за тазгодишната конференция е Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС. Редакционният съвет включва: доц. д-р Кристиан Таков от ЮФ на СУ "Климент Охридски", доц. д-р Мирослав Димитров от ЮФ на УНСС, съдия Албена Бонева от ВКС, съдия Галина Иванова от САС, д- р Стоян Ставру. Организационен съвет: Васил Петров (съдия от Софийския районен съд и редактор в Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com) и Румен Неков (юрист, коадминистратор на Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com)

Елате да се чуем и видим!Да опитаме заедно!

За повече информация:

 http://challengingthelaw.com/iniciativi/predizvikai-pravoto-2015/

Допълнително може да се свържете, ако имате въпроси, със съдия Васил Петров : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1. Заключение на генералния адвокат по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Според генералния адвокат Bot решението на Комисията, с което се констатира, че защитата на личните данни в САЩ е достатъчна, не е пречка националните органи да преустановят прехвърлянето на данни на европейските абонати на Facebook към разположени в САЩ сървъри
Генералният адвокат освен това счита, че посоченото решение е невалидно

2. Решение по дела T-124/13, Италия/Комисия и T-191/13, Испания/Комисия
Общият съд на ЕС отменя три обявления за конкурси, които задължават кандидатите да изберат немски, английски или френски език като втори език и като език за кореспонденция с EPSO

Публикуваме заявление на Алеко Константинов до министъра на правосъдието от 4 юни 1886 г. за проблема с натовареността му като прокурор при Софийския окръжен съд.

Целия материал може да намерите в сайта "Съдебно право"

Публикуваме материал от доц. д.и.н. Евгени Благоев Йочев, посветен на учредяването и дейността на Съюза на българските съдии по време на управлението на БЗНС (1919-1923г.)

Целия текст можете да намерите в сайта "Съдебно право"

Решение по дело C-257/14 Corina van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Дори при отмяна на полет поради непредвидени технически проблеми въздушните превозвачи са длъжни да обезщетят пътниците
Все пак при наличието на някои технически проблеми, вследствие по-конкретно на скрити фабрични дефекти, отразяващи се върху сигурността на полетите, или на актове на саботаж или тероризъм, превозвачите могат да бъдат освободени от задължението им да изплатят обезщетение
Страница 1 от 29