Становища на ССБ
Проекти
Медии
:

Публикуваме лекцията „Съдебна независимост, отчетност и отговорност: поглед от Върховния съд“, изнесена от Лорд Филипс в University College London в рамките на университетския проект „Политиките на съдебната независимост в светлината на променящата се британска конституция“ под ръководството от университетската Секция по конституционно право. Лорд Филипс е пенсиониран Лорд на правото и първият председател на Върховния съд на Обединеното кралство (Supreme Court of United Kingdom), създаден през 2009 г.

Лекцията може да откриете на новия сайт на ССБ "Съдебно право".

Представяме статията на проф. Петко Стайнов „Трябва да предпочитаме ясните наши институции“, която е публикувана за първи път на 3 декември 1946 г. във в-к „Изгрев“ (орган на политическия кръг „Звено“) два месеца след публикуването на проекта на политическата коалиция Отечествен фронт за нова конституция, въз основа на който е изработена Конституцията на Народна република българия от 1947 г. В нея той обсъжда създаването на нов за българското право държавен орган – главен прокурор на републиката.

Статията може да откриете на новия сайт на ССБ "Съдебно право".

 

 

Интервю на Петя Владимирова със съдия Марияна Бахчеван, в. Дневник, 09 април 2015 г.

"Как реагираха колегите ви на новината, че във ВСС първо гласуваха да проверяват кой е "подбуждал бунта" във вашия съд?

- Твърдението, че сме "натискани от членове на ВСС да сигнализираме за нередности" е проекция на неуважително отношение към редовите съдии, а именно, че е немислимо българският съдия да разсъждава и да действа самостоятелно, освен ако не е натискан, срещу което ние негодуваме.

Фактът, че на 2 април 2015 г. Висшият съдебен съвет е подложил на гласуване предложението на председателя на Върховния административен съд да се направи проверка на достигналия до него слух, че членове на съвета оказват натиск върху съдиите на Административен съд – Варна, за да пишат писма, илюстрира един от най-важните проблеми вътре в самата съдебна система - липсата на доверие и взаимно уважение.

От една страна, очевидно липсва доверие и уважение между членовете вътре в най-висшия ръководен орган на съдебната власт. И от друга страна - част от тях се отнасят с пренебрежение към съдиите, дръзнали да опишат ясно и категорично проблемите в съдебната институция.

Вместо да бъдат насърчавани заради тяхната смелост и съзнателност и да се търсят становищата им за решаването на поставените въпроси, такива съдии се приемат като врагове, от които трябва да се бранят председателите.

Няма как да започне оздравяването (наречено реформа) на съдебната система, ако тя самата не признае, че има проблеми и не ги назове с истинските им имена. Колкото и да се стараят съдиите в работата си, каквито и добри резултати да показват, доверието и уважението на обществото спада главоломно, точно заради отсъствието на тези два важни градивни елементи вътре в самата съдебна власт..."

РС Луковит организира семинар "Проблеми на социалната интеграция на хората с тежки психични разстройства. Ролята на съда, прокуратурата, системата на социалните грижи, медицинските грижи и местната общност. Възможности за взаимодействие." Семинарът ще бъде проведен на 18 април 2015 г. в хотел "Дипломат Плаза" в гр. Луковит. Разходите за път и нощувка се покриват от участниците.

Повече информация може да откриете в поканата (тук) и дневния ред (тук).

Публикуваме становището на Съюза на съдиите в България по съответствието на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), рег. № 554-01-34/13.02.2015 г., с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), конституционната защита на основните права и заявените цели.

Становището може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

На 27.03.2015 г.  Министерството на правосъдието, Съюзът на съдиите в България и Българската асоциация по криминология организираха семинар на тема „Специализирани съдилища за детско и младежко правосъдие. Защо и как?”. Презентация по темата бе изнесена от д-р Урсина Вайдкуун – водещ експерт в областта на специализираната подготовка на съдии, прокурори и адвокати, работещи с деца към УНИЦЕФ, в Македония, Грузия, Турция, Централно африканската Република и Бенин. Автор на множество публикации в областта на детското/младежко правосъдие, член  на Общото събрание на Международната асоциация на съдиите и магистратите в областта на младежкото и семейно правосъдие и същевременно практикуващ съдия и прокурор, специализиран при работата с деца, г-жа Вайдкуун прикова вниманието на аудиторията с актуалността на проблемите, отнасящи се до правосъдието за деца.

В своята презентация г-жа Вайдкуун постави на обсъждане няколко самостоятелни проблема, свързани с детското правосъдие.

Цялото резюме, изготвено от адв. Светла Маргаритова може да откриете тук или в прикачения файл.

Приложенo е следното прессъобщениe:

Заключение на генералния адвокат по дело C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa, Sonita, Valentina и Valentino Alimanovic

Според генералния адвокат Melchior Wathelet гражданите на Съюза, преместили се в държава членка, на която не са граждани, за да търсят работа, могат да бъдат изключени от достъп до определени социални обезщетения

Все пак, когато съответните лица вече са работили в тази държава членка, посочените обезщетения не могат да им бъдат отказани автоматично, без индивидуална преценка
Уважаеми колеги,

На 27.03.2015 г., от 14:00 ч., Министерството на правосъдието, Съюзът на съдиите в България и Българската асоциация по криминология организират семинар на тема Специализирани съдилища за детско и младежко правосъдие. Защо и как?”. Семинарът ще се проведе в Конферентната зала на ет. 1 на Съдебната палата.

Презентация по темата ще направи Д-р Урсина Вайдкуун – швейцарски експерт в областта на детско правосъдие. Работила е като Jugendanwalt в Санкт Гален, Узнах и Базел (Швейцария) – позиция, съчетаваща правомощията на прокурор и съдия, специализиран при работата с деца.

Д-р Вайдкуун е завършила право в университета в Санкт Гален (Швейцария). Специализирала е в областта на детското правосъдие и международното наказателно право; доктор по право от университета в Кейптаун (Република Южна Африка). Преподавател е в университетите в Санкт Гален и Люцерн (Швейцария).

Д-р Вайдкуун е била водещ експерт в областта на специализираната подготовка на съдии, прокурори и адвокати, работещи с деца, в Централноафриканската Република, Македония, Грузия, Турция и Бенин. Автор е на множество публикации в областта на детското/младежко правосъдие. Член е на Общото събрание на Международната асоциация на съдиите и магистратите в областта на младежкото и семейно правосъдие.

На 27.02.2015 г.  в Съдебната палата в гр. София Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по криминология организираха среща-дискусия с проф. Ян ван Дайк на тема „Процесуална справедливост за жертвите на престъпления“. На срещата присъстваха над 50 човека, сред които г-жа Вергиния Мичева (зам.-министър на правосъдието), г-н Калин Калпакчиев (ВСС), върховни съдии и магистрати от всички нива на съдебната система, криминолози, преподаватели, социални работници, адвокати, студенти, психолози.

Проф. ван Дайк е завършил право в университета в Лайден през 1970 г., а през 1977 г. получава докторска степен по криминология в университета в Ниймеген. Определя себе си като емпиричен криминолог. По време на дискусията подкрепи всяка от тезите си с конкретни емпирични изследвания и данни.

Резюме от срещата може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

Срещата се проведе по проект "Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България"  с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет, Инспектората при ВСС и Етичната комисия към ВСС писмо от съдии в Административен съд Варна.

 

Страница 1 от 22