Становища на ССБ
Проекти
Медии
:

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България най-учтиво Ви кани на заключителната конференция по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“, която ще се проведе на 3 юли 2015 г. (петък), 10:00-13:00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата, етаж 1.

Предварителна програма на конференцията можете да прочетете  т у к

За участие в конференцията моля да попълните регистрацонна форма (прикачена) най-късно до 20 юни 2015 г.

Заключителната конференция се организира от Съюза на съдиите в България  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Уважаеми колеги,

Общото годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България ще се проведе на 13-14 ноември 2015 г. в Новотел Пловдив, гр. Пловдив.

Регистрация за събранието ще се извършва през сайта на Съюза в периода 1-30 октомври 2015 г.

Интервю на Петя Владимирова със Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд, в. Дневник, 19 май 2015 г.

"Какво мислите като съдия от ВКС, когато слушате коментарите за липсващото доверие в правосъдието? Ниското обществено доверие продиктувано ли е от реалното състояние на съдебната система или от управлението й, или се дължи и на други фактори?

- Струва ми се, че недоверието към съда е резултат от общо завладяло държавата ни нихилистично настроение. Като че ли българинът е овладян от песимизъм и тежък скептицизъм. Има нужда да критикува и хули, но по възможност да не поема отговорност за това.

Да се критикува съдебната система е лесно и безопасно. Президентът, премиерът, министрите са персонифицирани, а да се излезе с нападки срещу определена личност е рисковано. Затова пък съдебната система е удобен обект, върху който да се излее общественото недоволство, при това безнаказано. Мисля, че начало на тази тенденция дадоха медиите, за които новина е само лошата новина.

От години вече съдебната система е подложена на критики и когато те са основателни, то това е градивно, но твърде често медиите създават едно отрицателно обществено настроение, без то да почива на обективните факти. Пред обществото се изнасят всички "недъзи" на съдебната система, често без проверка и разбиране на нещата. Не съм чула нито дума за положителните промени в правораздаването, които са обективен факт..."

Представяме ви увода към монографията на Атанас Краев „Правовият ред и административното правосъдие“. С., 1922. 167 с. В нея Краев застъпва идеи за възстановяване на административното правосъдие в неговата пълнота, която след приемане на Закона за административното правосъдие от 1912 г. само за няколко е сериозно накърнена от последователни изменения, наложени по конюнктурни причини с цел да бъдат отраничени възможностите за съдебен контрол над администрацията и да позволят безпрепятствено политиканстване и широта на дискреционната власт. Краев обаче не се ограничава само с това. Предложенията му включват идеи за радикално реформиране състава на Върховния административния съд, за създаване на местни административни съдилища, за отнемане на дискреционната власт на администрацията по отношение на частните лица и на правото й да налага административни наказания, като тази функция да бъде поверена само на съда - на административните съдилища. Увода към монографията може да откриете на сайта "Съдебно право".

 

На 15 май 2015 г., в изпълнение на програмата си за обучение, Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия със съдии от съдебен район Габрово, на която бяха обсъждани следните теми:

"Проблеми на първоинстанционното производство по ГПК. Доклад. Преклузии."
"Проблеми на въззивното производство по ГПК. Правомощия на въззивната инстанция."
"Групиране на наказанията"
 
Лектори бяха:
Светла Цачева - съдия във Върховен касационен съд, Борислав Белазелков - съдия във Върховен касационен съд и Валя Рушанова - съдия в Апелативен съд София.
 
В срещата участваха съдии от ОС Габрово, РС Габрово, РС Севлиево, РС Дряново и РС Трявна.
 
 Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
 
 
 
Приложени са следните прессъобщения:

   1. Решения по дела T-511/09 и Т-162/10 Niki Luftfahrt GmbH/Комисия

Общият съд отхвърля жалбите на авиокомпания Niki Luftfahrt срещу придобиването на Austrian Airlines от Lufthansa и срещу помощта за преструктуриране, предоставена от Австрия на Austrian в този контекст
Нито един от доводите на Niki не поставя под въпрос даденото от Комисията условно одобрение на тази концентрация и на помощта

   2. Решение по дело C-392/13 Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial

Възприетото в испанския закон определение за колективно уволнение противоречи на правото на Съюза
В испанската правна уредба „предприятието" се възприема като единствена референтна единица, което може да възпрепятства предвидената в правото на Съюза процедура за информиране и консултиране, а ако за референтна единица бе приета организацията, уволненията биха могли да бъдат квалифицирани като „колективни уволнения"

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и пети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание  на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на подбрани решения, постановени  през  декември  2014  г.  от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ”) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека, от същия месец.

Бюлетин 35 и каталога можете да намерите в прикачените документи.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/newsletter/.

   "Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

     Съсловната съдийска организация не може да остане безучастна към зачестилите безпринципни и непрозрачни решения на кадровия орган, превърнали се, за всеобщо разочарование, в тревожна тенденция. Многократно Съюзът на съдиите в България се е обръщал към Висшия съдебен съвет (в различните му състави) по повод незащитими от гледна точка на тяхната легитимност решения. С две от Вашите решения, взети на 30.04.2015 г. обаче беше демонстрирана липсата на каквато и да било чувствителност у мнозинството на съвета към възможните последствия за репутацията на колективния орган, както пред професионалната магистратска общност, така и пред обществото. Създаването и утвърждаването на  подобен „стандарт” на работа на ВСС пряко рефлектира върху вътрешната мотивация в самата професионална общност и руши доверието на гражданите, както в съвета, така и в съдебната система, като цяло..."

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по европейско право организират публична лекция на тема "Несъстоялото се присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи" с лектор доц. д-р Александър Корнезов.

Лекцията ще се проведе на 15 май 2015 г. (петък), 11:00-12:30 ч. в Конферентна зала на Съдебната палата, етаж 1, гр. София, бул. Витоша 2.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Публикуваме „Независимост на прокуратурата“ – извлечение от основния труд на Светослав Велчев „Прокурорски надзор. Произход, развитие, функции“, в който той изследва произхода и проследява историята на прокурорския надзор като институт. Изследването може да намерите на новия сайт на ССБ "Съдебно право".

Страница 1 от 23