Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

На 9 май 2014 г. Съюзът на съдиите в България проведе семинар за съдиите от съдебен район Шумен на тема "Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК" с лектори  съдия Мирослава Тодорова и съдия Атанас Атанасов.
 
На семинара присъстваха съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи от Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.
 
 
 
 
Решение по дело C-43/12 Комисия/Парламент и Съвет

Съдът отменя директивата за трансграничения обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения
 
Правните последици на директива се запазват за срок, който не може да бъде по-дълъг от една година
 
Прессъобщението можете да прочетете   т у к

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,


Обръщаме се към Вас със загриженост поради липсата на своевременна реакция на разпространените в публичното пространство данни за осъществени опити за нелегитимно въздействие върху органи на съдебната власт по повод на осъществяване на техните функции. Информация в тази насока беше изнесена преди няколко дни от председателя на Софийски апелативен съд пред представители на медиите. В рамките на дадена от него пресконференция същият административен ръководител е разказал за проведени срещи с него от страна на адвокати, които в качеството си на „посредници“ са поискали той да осъществи намеса по отношение на съдебните състави, разглеждащи конкретни дела, така че да бъдат решени по определен начин. В един от случаите осъществяването на такава неправомерна намеса е била обвързана и с избирането му за втори мандат като ръководител на съда...

Цялото писмо на Съюза на съдиите в България може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Материалът е взет от интернет сайта на "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" - Judicialprofiles.bg, поддържан от Български институт за правни инициативи (БИПИ)

Защо етичните ни задължения като граждани е добре да са само началната точка на етичната ни отговорност като юристи

Повече от тридесет годинин Бенджамин Байсел e съдебен адвокат (в Калифорния "съдебен адвокат" или "trial attorney" e адвокат, който специализира във воденето на съдебни дела, докато други се занимават преимуществено с изследователска дейност б.а.), oбучител и автор. Работил е и като държавен експерт по етичните въпроси. Той е консултант и вещо лице в казуси, свързани с правната и политическа етика. Бен Байсел е водещият адвокат в юридическия екип по историческото дело на Върховния съд на щата Калифорния City of Santa Barbara v. Adamson (1980) 27 Cal. 3d 123. Съавтор е на бестселъра Ladies and Gentlemen of the Jury: Greatest Closing Arguments in Modern Law, за чието изготвяне е проучил стотици казуси. Като вещо лице, Бен Байсел успява да представи сложните етически концепции в обясним за заседателите вид, разбирайки какво те намират за убедително. Като професор по право винаги е изготвял и систематизирал информация по начин, който да бъде понятен за неговите студенти. Работейки като автор, колумнист и коментатор по правни теми в радио и телевизия, Байсел е изградил опит в ползването на разбираеми метафори за разясняването на сложни юридически концепции. Бен Байсел е наш гост в априлското издание на рубриката "Човекът под тогата" в Judicialprofiles.bg

 

Над 200 души посетиха лекцията „Същността на наказанието”, изнесена в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” на 28 април 2014 г. от изтъкнатия норвежки криминолог Нилс Кристи.

Събитието бе осъществено чрез съвместните усилия на: Юридически факултет на Софийски университет, Съюз на съдиите в България, Българска асоциация по криминология, Асоциация на прокурорите в България и Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".


Преведените на български текстове на проф. Кристи могат да бъдат намерени тук:

http://www.kultura.bg/bg/article/view/21778

http://www.kultura.bg/bg/article/view/21892#_ftnref5

http://www.kultura.bg/bg/article/view/22090

 

Фотограф: Яница Радева

 

Публикувано в блога на Калин Калпакчиев - член на Висшия съдебен съвет

Ролята на председателите на съдилищата е от важните въпроси, които се обсъждат в рамките на дебатите за промяна на администрирането на съдебната власт. Формалната и неформалната им власт често се използва не за издигане на авторитета на правосъдието и за подобряване на неговото функциониране, а като лост за прокарване на нелегитимни интереси. Утвърждаването на концепцията за председателя на съда като „пръв между равни” налага преосмисляне на неговия статус. Защо председателите трябва да гледат дела и защо това има решаващо значение за възможността им да изпълняват правомощията си – на тези въпроси се опитва да даде отговор анализът на натовареността на председателите на съдилища.

Тъй като темата за ролята и правомощията на председателите на съдилища е част от дискусиите за съдебната реформа, предлагам за публикуване анализа на натовареността на председателите и предложенията за задължителна регулация. Публикуването цели да се помогне на професионалното обсъждане чрез повишаване на информираността на съдиите, тъй като те трябва да имат решаващата дума по тези въпроси.

Съдържанието на анализа се свежда до обосноваване на основното положение, че, за да могат да изпълняват успешно своите най-съществени правомощия, председателите на съдилища трябва да разглеждат дела. Анализът представя кратък преглед на нормативното положение на председателите; фактическото състояние с натовареността на председателите, което е изведено на основа на информация, предоставена от самите председатели през 2013 г.; предложения за задължителна регулация на натовареносттна на председателите и заместник-председателите на съдилищата, според инстанционното ниво.

Към момента анализът е приет, но предстои утвърждаването на предложението за регулация. Именно поради това участието на съдиите в дискусията е наложително, за да се преодолее със съвместни усилия действащия порочен модел на администриране на съдилищата.

Целия анализ, публикуван в блога, можете да прочетете  т у к

Уважаеми колеги,

УНИЦЕФ съвместно с Министерство на Правосъдието и Народното Събрание на Република България  подготвя конференция с международно участие на тема "Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето”.

Конференцията ще се проведе на 10 и 11 юни 2014 година в хотел Хилтън, София.

Основната цел на конференцията е да бъде обсъдена реформата на системата на детско правосъдие и да се обсъдят конкретни стъпки за нейното ускоряване.

Програма на конференцията може да видите   т у к   или в прикачения документ.

При интерес за участие, моля да потвърдите до 30 април 2014 г.  на  Елена Атанасова,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и Кремена Чобанова,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (УНИЦЕФ) или Юлия Стоянова, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (ССБ)

КОНЦЕПЦИИ за работата като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изготвени  от Теодора Точкова и Вера Чочкова, кандидати за заемане на длъжността Главен инспектор в ИВСС.

Концепциите са публикувани на сайта на Народното събрание на следния адрес http://www.parliament.bg/bg/ivss2_candidates

 


 

Уважаеми колеги,

За поредна година ССБ получи покана за участие в годишната конференция на Съюза на жените съдии в САЩ (NAWJ), която ще се проведе на 15-19 октомври 2014г. в Сан Диего, Калифорния.
 
Миналата година участие в конференцията взе Екатерина Николова - Председател на РС Благоевград. Благодарение на контактите, които тя осъществи, представители на NAWJ - съдия Ейми Нектем и съдия Джоан Ирион взеха участие в годишното събрание на ССБ през октомври 2013 г.
 
Изискване за участие е съдията да е жена, да говори английски и накратко да представи своето виждане как би използвала чутото на конференцията (като организационен опит, обучение и т.н.).
 
За одобрените кандидати NAWJ осигурява финансиране за транспорт, настаняване и такса за регистрация.

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2014 г.

За повече информация и кандидатстване  т у к

Прессъобщение на Районен съд Враца

По инициатива на съдията от Районен съд гр.Враца Вероника Бозова на 21.03.2014г. съдът бе домакин на проведена ролева игра по мотиви от приказката „Червената шапчица” в която участваха деца от 3б клас на СОУ „Христо Ботев” гр.Враца.
На събитието присъстваха родители, учители и деца от СОУ „Христо Ботев” гр.Враца, съдии, представители на Съюза на съдиите в България и журналисти от местни и национални медии.

Ролевата игра по мотиви от приказката „Червената шапчица” е дългогодишен проект на Съюза на съдиите в България, в рамките на който се работи с деца от 3 и 4 клас. Целта на проекта е начално формиране на правосъзнание, което се постига  като чрез задаването на въпроси децата сами достигнат до изводите за това има ли последици от действията ни, следва ли всеки да носи отговорност за постъпките си и какви са целите на наказването, а след това, ползвайки мотивите от приказката „Червената шапчица”, децата прилагат изведеното от тях режисирайки ролевата игра.

При отработването на играта децата сами избират кой герой от добре познатата им приказката е постъпил „лошо” и следва да понесе отговорност за постъпката си, като дългогодишната работата по проекта показва, че вината за случилото се в приказката се пренася не само върху вълка, а и върху майката на Червената шапчица за това, че е пуснала детето си само в гората или върху самата Червена шапчица за това, че не е послушала майка си да не се отклонява от пътя и да не говори с непознати.

Интерес сред децата предизвиква процесът на преценка на това кое е правилно и кое не е и на съзнаването, че при неправилно поведение следва да се наложи наказание, което обаче не цели унижение и страдание, а превъзпитание и поправяне на наказания, за да може той да стане „по-добър”. Наблюдава се проявата на изключителна адекватност при преценка съразмерността на наказанието и умения за отсяване на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства. Интерес в децата поражда и съзнаването на факта, че всяко твърдение трябва да бъде доказано, като се проявява изумителна изобретателност при изработването на доказателствен материал и на обвинителна и защитна теза.

Повече информация може да видите  т у к

 

Страница 53 от 62