Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по съединени дела C-293/12 и С-594/12 Digital Rights Ireland и Seitlinger и др.

Съдът обявява директивата за запазване на данните за невалидна

Тя позволява широкообхватна и особено сериозна  намеса в основните права на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, без тази намеса да е ограничена до строго необходимото

2.  Решение по дело C-288/12 Комисия/Унгария

С предсрочното прекратяване на мандата на комисаря за защита на данните Унгария е нарушила правото на Съюза

Независимостта на органите за защита на личните данните задължава държавите членки да се съобразяват с продължителността на определения за тези органи мандат

Можете да прочетете прессъобщенията  т у к

Анализ на Христо Иванов - Програмен директор на Българския институт за правни инициативи, в. Сега, брой 4956 (81) 07 април 2014

И с невъоръжено око е видно овладяването на ВСС от главния прокурор, което все повече придобива характеристиките на нова криза

Календарът на съдебната власт изглежда отново показва 2012 г. и Висшият съдебен съвет (ВСС) отново налага наказание на съдия Мирослава Тодорова, което и по своята извънредна строгост (сравнено с наказанията в други казуси) и по очевидната си незаконност (то е за нарушения, давността за които е изтекла и за които вече е налагана санкция) може да бъде окачествено само като саморазправа в рамките на борбата за контрол върху съда. А уж Цветан Цветанов вече не е министър, уж всеки момент правосъдието над него ще възтържествува, уж дори Европейската комисия в доклада си от януари констатира, че "през втората половина на 2013 г. нямаше преки атаки на изпълнителната върху съдебната власт." И все пак, още в следващото изречение ЕК бърза да отбележи, че "въпреки това... все още е налице безпокойство относно независимостта на съдебната власт в България".
Парадоксът е само на повърхността.
Случващото се идва да ни напомни, че проблемите са с много дълбок корен и понятия като "политически натиск" от "изпълнителната власт", макар и удобни за обясняване на случващото се за външните наблюдатели, често ни изневеряват. Защото нито действията на Цветанов преди, нито това, което се случва сега, имат нещо общо с понятието за политика и изпълнителна власт в модерната публична сфера. Става дума за различни прояви на утвърдилия се модел на властване, при който кланове и корупционни мрежи, понякога гримирани като политически партии, се борят за овладяване на различни властови "рубежи" и "капии", за да извличат с тяхна помощ съответните икономически ренти, които отново да влагат в укрепването на своите позиции. В този модел, както е нормално за една домодерна властова конструкция, центровете на реална власт се сменят доста безразборно според това кой в даден момент има надмощие и как упражнява своя контрол.

Съдебната власт е от първостепенна важност за просъществуването на този модел. Опитните играчи знаят, че докато (пре)разпределят влиянието си в правосъдието, трябва да спазват определена "култура на консенсуса", при която всичко е въпрос на пазарлък, съдебната номенклатура ще обслужи всеки, който е "на власт", и няма да причини нищо излишно на тези, които са в слаба позиция, срещу което ще има свободата на своите игри, а всички заедно ще внимават да не клатят лодката.

В това, което се случва на Цветан Цветанов, сигурно има и елемент на отмъщение за неговата груба парвенющина в опитите да изгради свой собствен укрепен периметър. Заради неудържимите му плонжове по сцената твърде много от тайните на Темида станаха видими. Когато управляващите днес говорят за възстановяване на "държавността", те в много отношения имат предвид връщането към обичайните правила на играта - преди флашките, интервютата със саморазобличаващи излияния относно съда и пр. С деликатната задача на тази реставрация беше натоварен главният прокурор.

Но това изглежда се оказва невъзможно по редица причини, свързани с гражданската активизация, икономическата криза, отварянето ни към ЕС, технологичната промяна в медиите, чисто поколенчески фактори, мащабните геополитически размествания около нас, революцията в енергийната политикономия и т.н. Реставраторският проект, около който беше скалъпена сегашната коалиция, се проваля, всички са заети с единичното си оцеляване, правителството е слабо и не знае кога някой от играчите ще натрупа достатъчно сили или отчаяние, за да го свали. Нещо повече - у нас тече тектонично разместване на дълбоки властови пластове, чиито ефекти предстои да стават видими в следващите години.

В тази ситуация Цацаров получава голяма свобода на действие. Нещо повече, прокуратурата влиза в ролята на гарант за безкръвност на протичащата трансформация. В края на 90-те сегашният ни олигархичен кастинг беше формиран чрез вълна от поръчкови убийства. Начело с човек със здрав смисъл, който разбира накъде духа вятърът и акуратно изпълнява задълженията си на брокер, държавното обвинение днес е алтернативно на уличните престрелки средство за разрешаване на спорове. То предлага богата гама от форми на натиск, които могат да се градират, насочват към ювелирно избрани точки (конкретни бизнес интереси, членове на семейството) и комбинират с насрещни такива като така съответните двубои и противостояния се решават по безкръвен начин и с приличие. А това, че накрая от съответните наказателни производства не е излязло нищо, остава отвъд вниманието на общественото мнение, медиите и дори ЕК.

В тези бурни времена съдебната власт е остров на стабилност, а 7-годишният мандат на главния прокурор му гарантира, че той ще остане след мнозинството от боричкащите се за оцеляването си политици и магнати. И сега планомерно гради своя империум в съдебната система. В прокуратурата неговата власт вероятно е напълно утвърдена след поредицата от византийски ходове и чистки, които кулминираха в демонстрацията на сила срещу някога влиятелния Камен Ситнилски. Но най-важното - вече и с невъоръжено око е видно овладяването на ВСС от главния прокурор. То е безпрецедентно дори за нашата история и все повече придобива характеристиките на нова криза в съдебната власт.

На този фон е ясно и къде е проблемът със Съюза на съдиите (ССБ). За всичките години на съществуването си, независимо кой го председателства и кои са премиерът, главният прокурор, членовете на ВСС, съюзът е последователна опозиция на описания модел.
Той е заплаха както за новия господар на ВСС, така и за цялостната функция, която е отредена на съдебната система в текущата трансформация на олигархичното управление.

От години ССБ и неговите съюзници са формулирали и отстояват един пакет от необходими реформи. Очевидно е, че настояването за разделяне на ВСС така, че прокурорите да не могат да участват във взимане на решенията относно съдиите, би било особено вредно за сегашния режим на пълна подчиненост на съвета и всички важни решения по отношение на съдилищата, на главния прокурор. По същия начин стоят нещата с борбата на ръководни позиции да се назначават само уважавани професионалисти с доказана независимост. Тя минава както през искането за адекватни правила, така и през неуморното реагиране, когато те биват нарушавани. В това отношение непосредствено е заплашена възможността да бъдат инсталирани "правилни" председатели в над сто съдилища, чието назначаване предстои в следващите месеци. Тези постове са ключови за възможностите за оказване на йерархичен натиск и просъществуването на корупционните лобита. В най-голяма степен това важи за Софийския апелативен съд, за който също предстои избор.

Още по-важен ще бъде изборът за председател на Върховния касационен съд. Предишни негови ръководители бяха ефективен контрапункт на опитите за овладяване на съдебната власт от главния прокурор. Съдийското съсловие пази спомена за съдия Румен Янков, който със своя авторитет задаваше пример за така необходимия манталитет на независимост и професионализъм.

Освен конкретните реформи, за които настоява ССБ, неговата роля е много по-важна именно в култивирането на промяна в микроклимата на съдийската гилдия.
Днешната корупция на съда и неговото поставяне под олигархично влияние има своите конкретни механизми, зависещи от определени структурни положения и практики. Тяхното модифициране с една или друга реформа ще бъде важна краткосрочна стъпка за затрудняване на корупцията. При това дългосрочната промяна е манталитетна. Наличието на съдии, които не се страхуват да се противопоставят на статуквото, които имат смелостта да поставят конкретни диагнози за проблемите и опитват да градят нова атмосфера в съсловието си, е най-добрата надежда съдът да бъде гарантирано независим. И точно по тази причина ССБ продължава да бъде камък в обувката на ВСС.

Колкото до ролята на правителството - влияние може да се оказва и чрез бездействие. Като игнорира призивите за разделяне на ВСС, управлението става мълчалив помагач за установяването на новата кризисна ситуация в съдебната власт: нейното все по-пълно подчиняване на главния прокурор в противоречие с духа на конституцията.
 
 
Като игнорира призивите за разделяне на ВСС, управлението става мълчалив помагач за установяването на новата кризисна ситуация в съдебната власт.
 
Статията във в. Сега можете да прочетете  т у к 

"Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Уважаема госпожо Златанова,

Повод за нашето обръщение е решението на ВСС от 27.03.2014г., с което на съдия Мирослава Тодорова беше наложено дисциплинарно наказание понижаване в длъжност съдия в Софийски районен съд за срок от две години. Без да обсъждаме законносъобразността на това решение, доколкото компетентен да се произнесе по нея е Върховният административен съд, считаме, че начинът на вземането му за пореден път поставя под съмнение способността на Висшия съдебен съвет да упражнява своите правомощия по защита на независимостта на съдебната власт и осигуряване на нейното ефективно управление..."

Цялото обръщение можете да прочетете    т у к    или в прикачения документ.

Интервю на Таня Маринова в предаването "Преди всички", БНР, програма Хоризонт, 28 март 2014г.

 

Съюзът на съдиите в България навършва днес 17 години от учредяването си. Председателят на Съюза Таня Маринова подчерта,  повод наложеното вчера второ наказание на предшественика си на поста, Мирослава Тодорова, че е ясно за всички, че съдебната квота не може да взема самостоятелно решение за управлението на съда. Висшият съдебен съвет изпрати в четвъртък Тодорова да работи в Софийския районен съд 2 години вместо предложеното от дисциплинарния състав намаление на заплатата с 25%, но запазване на позицията й в Софийския градски съд.

Категорично е посочено като проблем в съдебната ни система от Венецианската комисия, от Европейската комисия,  от ПАСЕ, от Съюза на съдиите, че независимостта на системата не може да се установи, ако не се раздели Висшия съдебен съвет на такъв за съдии и прокурори. Ясно е вече за всички, че съдебната квота в сегашния ВСС не може да взема самостоятелно решение за управлението на съда. Това поставя въпроса защо едната от страните в съдебния процес има решаващо значение при кадровите решение за съда...Практиката на ВСС по дисциплинарните производства доказва това...Поставихме на обществени дебати този въпрос. Както международни наблюдатели, така и съсловието, и обществените организации се обединиха около това, че ВСС трябва да бъде разделен. Направихме конкретни предложения в законодателството в тази насока.

Интервюто с Таня Маринова можете да чуете  т у к

S U M M A R Y
 
Following the successful organization of the four previous annual editions, the Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) at the European University Institute (EUI) welcomes applications from judges of EU Member States to participate in ENTRANCE 2015, a project co-financed by the Directorate General for Competition of the European Commission.
 
ENTRANCE  is a training course addressed to 54 national judges from EU Member States interested to deepen  their knowledge and share experience in EU competition law enforcement.
ENTRANCE 2015 provides an introduction to EU competition for judges who are less familiar with the subject.
In addition, ENTRANCE 2015 focuses on the different types of abuse of dominance, analyzed from a law and economics perspective.
ENTRANCE 2015 is thus suitable both for judges who are beginners in EU competition law, as well as for judges who have already experience in this field.
 
Участието в ENTRANCE 2015 е безплатно. Всички разходи за избраните участници - такса за обучение, пътни и настаняване във Флоренция, ще бъдат покрити от проекта.
 
Краен срок за кандидатстване: 13 юли 2014 г.
 
За повече информация и кандидатстване   т у к
"Уважаеми народни представители,
 
На 21.03.2014 г. инициираната от Съюза на съдиите в България вътрешносъсловна консултация приключи с публичното изслушване на съдиите, дали съгласието си да бъдат издигнати кандидатурите им за главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Всички участвали в публичното обсъждане оценяват високо проведения откровен разговор за проблемите в съдебната система, мястото и ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет като орган, призван да предлага и реализира работещи решения за подобряване на работата на съда, прокуратурата и следствието. За задълбоченото и съдържателно качество на проведената дискусия съществен принос имат всички съдии с активна позиция и неправителствените организации, които се включиха в процеса и заедно поставиха за обсъждане повече от сто въпроса за различни аспекти от дейността на главния съдебен инспектор. Считаме, че така проведеното публично обсъждане показа, че гражданското общество има вътрешен потенциал и е способно да генерира общи идеи и да подкрепя общи предложения за усъвършенстване на отношенията в обществото и ефективното функциониране на институциите..."

 

Цялото обръщение на 12-те професионални и неправителствени организации можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Изслушването се проведе публично на 21 март 2014 г. в конферентната зала на Съдебната палата пред съдии, представители на неправителствени организации и журналисти, продължи близо три часа и беше излъчвано онлайн.

Архивен запис на изслушването можете да видите   т у к

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание зададените до този момент въпроси към приелите номинации съдии.

Общи въпроси към двете съдии

Въпроси към съдия Теодора Точкова

Въпроси към съдия Вера Чочкова

      "Управителният съвет на Съюза на съдиите в България категорично осъжда поредния случай на груба намеса в работата на съда и уронване на авторитета му чрез непремерени и необосновани изказвания на ръководител на парламентарно представена политическа сила. Намираме за абсолютно недопустимо от парламентарната трибуна да се коментира правилността на съдебни актове, каквито са невлязла в сила първоинстанционна присъда и окончателно определение, решаващо въпроса за мярката за неотклонение на подсъдим по същото висящо дело.
    Принципите на правовата държава и разделението на властите изключват възможността, представители на законодателната власт и политически фигури да се произнасят по въпроси, които са от изключителната компетентност на съда..."

Целия текст на писмото можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Публичното обсъждане на кандидатите ще се проведе на 21 март 2014 г.
и ще е открито за медиите.    Управителният съвет на Съюза на съдиите в България обявява, че излъчването на кандидати за длъжността Главен съдебен инспектор в рамките на обявената вътрешно-съсловна консултация приключи успешно.

    От номинираните от професионалната общност дванадесет съдии двама дадоха съгласие за участие в следващия етап от консултациите. Това са съдиите Вера Чочкова от Софийски градски съд и Теодора Точкова, председател на Административен съд – Хасково.
    Предстои провеждането на публично обсъждане на предложенията. То ще се състои на 21 март 2014 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в София. За участие в него ще бъдат поканени съсловните магистратски организации, както и неправителствени организации, развиващи дейност за утвърждаване на правовата държава и върховенството на закона. По време на обсъждането всеки от номинираните ще има възможност да се представи и да изложи вижданията си за дейността на ИВСС. Впоследствие ще им бъдат зададени, след тяхното обобщаване, постъпилите по електронната поща въпроси, като ще бъде дадена възможност на поканените на изслушването съсловни и неправителствени организации за задаване на допълнителни такива.
    Целта е да се установи каква е съсловната и обществената подкрепа за предложените кандидати. За да се включите в публичното обсъждане и в съответствие с утвърдената от Разширения управителен съвет на ССБ рамка на консултацията, обявяваме, че в срок до 20 март 2014 г. на електронната поща на съюза Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. можете да изразите становище и да зададете своите въпроси към двамата съдии, приели номинацията. Те ще бъдат обобщени и зададени по време на изслушването им.

    Публичното обсъждане ще бъде открито за представителите на медиите и ще бъде предавано пряко по интернет на адрес http://www.judgesbg.org.

    След обсъждането, УС на ССБ ще вземе решение дали кандидатурите на Вера Чочкова и Теодора Точкова да бъдат официално подкрепени и излъчени от името на съсловната организация. След това предстои народните представители да преценят дали да внесат тези номинации за разглеждане в Народното събрание.

    Съсловната организация ще продължи обобщаването на събраната информация и повдигнатите по време на дискусията въпроси за действащата правна уредба на конституирането на ИВСС, неговия състав, правомощия и дейност до момента, както и перспективите за развитие.

    ССБ изказва своето удовлетворение от успешното приключване на първия етап от вътрешно-съсловните консултации за избор на Главен съдебен инспектор. Убедени сме, че предстоящото публично обсъждане ще допринесе не само за пълната прозрачност на процеса, но и за предлагането на безспорен кандидат за тази длъжност.
    Оценяваме високо способността на професионалната общност да реагира компетентно и задълбочено в подкрепа на съсловните усилия за демократизиране на процесите в съдебната система и работата на държавните институции.

    Представяме професионалните автобиографии на Вера Чочкова и Теодора Точкова, както и подадените за тях писмени номинации.

Автобиография на Вера Чочкова

Автобиография на Теодора Точкова

Номинация за Вера Чочкова

Номинация за Теодора Точкова

По-долу можете да видите профил  в Judicialprofiles.bg към представянията на Теодора Точкова и Вера Чочкова, изготвени по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

Вера Чочкова

Теодора Точкова

 

Страница 54 от 62