Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

05 Мар 2014

Съобщение

           Уважаеми колеги,
 
          Управителният съвет на ССБ съобщава, че в проведената до момента консултация в професионалната общност за номиниране на кандидати за длъжността „главен инспектор” започна вътрешносъсловна дискусия за ролята, мястото и изискванията към Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).  Намираме провеждането й за полезно, тъй като на първо място се утвърди профил, съдържащ обективни критерии към законоустановеното изискване заемащите длъжността да притежават високи нравствени и професионални качества. На следващо място консултацията не се ограничи до номиниране на кандидати, а се фокусира върху обсъждане на принципните въпроси по правомощията на този орган, начина на неговото конституиране, извършената до момента дейност и перспективите му. Колегите се включиха активно в дебата и продължават да търсят подходящ кандидат, след като възприеха поставените в профила критерии. В рамките на вътрешната консултация бяха издигнати кандидатури на съдии, които по преценка на професионалната общност са утвърдени професионалисти и безспорни авторитети с необходимите морални устои, достойни да ръководят контролния орган. Нито един от предложените до момента не даде своето съгласие да участва в обсъждане за евентуално излъчване на неговата номинация за главен инспектор. След окончателното приключване на консултацията ще обобщим техните основания.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България откри нова рубрика  Добри практики, в която ще публикуваме информация за полезни дейности и политики в българските съдилища, както и опит от чуждестранни правни системи в областите, които представляват интерес за съдиите сега.

Първите добри национални практики са предоставени от съдия Екатерина Николова, Председател на РС-Благоевград, и съдия Мирослав Начев, Председател на ОС-Кюстендил.

Първите публикации от международния опит са "Способи за справяне с натовареността в Норвегия" и "Насоки на комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето".

"По повод изявленията на господин Румен Петков на пресконференция от 26.02.2014 г. по отношение на конкретен съдия заради постановен от него съдебен акт Съюзът на съдиите в България изразява следното становище.
Смятаме за абсолютно неприемливо в правовата държава активни политици да уронват авторитета на съдебната власт, като - неудовлетворени от изхода на дело, по което са страна, или пък заради политическа демагогия - разпространяват персонални критики и позорящи квалификации за съда...
 
...Отново се обръщаме към българските политици да не преминават границата между основателната критика и неподправената манипулация. Напомняме, че съдът е длъжен да прилага закона еднакво спрямо всички граждани и не може да осигури справедлив съдебен процес, ако вътрешното му убеждение се формира под влиянието на предварително формирани очаквания и натиск."

 

Можете да прочетете становището  т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на ССБ Ви уведомява, че в първоначално обявения срок – до 21.02.2014г. постъпиха номинации за девет съдии, които да бъдат излъчени в рамките на вътрешносъсловните консултации като възможни кандидати за главен съдебен инспектор. След проверка за съответствието на номинациите с обявените рамки на вътрешносъсловните консултации и с изискванията на закона към кандидатите за наличие на конкретно установена продължителност на професионален стаж, УС на ССБ осъществи контакт с номинираните съдии, като част от тях поискаха да им бъде дадено допълнително време, за да вземат решение дали са съгласни да продължи участието им като кандидати в по-нататъшните етапи от вътрешносъсловната консултация. Като обсъди това желание на номинираните колеги, УС на ССБ реши да удължи до 28.02.2014г. срока за представяне на номинации за кандидати за главен съдебен инспектор. Призоваваме в така удължения срок активно да обсъдите със своите колеги по месторабота кои са подходящите представители на професионалното ни съсловие, които притежават качествата, посочени в очертания профил на кандидата за длъжността и да ги номинирате мотивирано с писма, изпратени до официалния адрес на ССБ.
"По повод събитията, които се разразиха в град Пловдив на 14.02.2014 г. – дата, на която Пловдивският апелативен съд разглеждаше дело за собствеността на „Куршум джамия” в град Карлово, Съюзът на съдиите в България изразява (ССБ) следното становище:
 
Не оспорваме конституционно гарантираните права на гражданите на град Карлово свободно да изразяват мнението си за собствеността на “Куршум джамия”,  включително чрез мирно събрание или манифестация. Считаме обаче за напълно недопустим натиска, който се упражнява върху съда, разглеждащ спора между Мюсюлманското изповедание в България и община Карлово. Без да коментираме предмета на конкретното дело и неговия ход, като съсловна организация на съдиите искаме да припомним, че съдът е длъжен да приложи закона такъв, какъвто е приет от Народното събрание и не може да се подчинява на какъвто и да било натиск.
 
Съюзът на съдиите в България счита, че следва най-общо да информира гражданите за приложимото законодателство, отнасящо се до така наречените „вакъфски имоти”, включително и междудържавните договори, по които България е страна..."

 

Можете да прочетете становището  т у к  или в прикачения документ.

 

На 11 и 12 феруари 2014 г., Съюзът на съдиите в България организира първата среща по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“. Проектът е с продължителност 30 месеца и е финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. ССБ изпълнява инициативата в сътрудничество с Холандското сдружение на съдиите - NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.

Специални гости на откриването бяха Н.Пр. посланикът на Нидерландия Том ван Оорсхот и Проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд. В обръщенията си към участниците те изразиха задоволство от сътрудничеството между холандската и българската професионални организации на съдиите. С добре дошли към участниците в събитието се обърнаха също и съдия Таня Маринова, председател на ССБ и съдия Мария ван де Схепоп, председател на NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.

Основните дейности по проекта са
1.       Обмен на информация, знание и добри практики с оглед на управлението потока на делата и преодоляване на затрудненията в работата на отделните съдии, за мерките за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност; за влиянието върху бюджетирането.
2.       Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.
3.       Сравнителен анализ на законовата рамка в Нидерландия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдиите и критериите за оценка на качеството на съдебните решения.
4.       Разработване на система за обучение на съдии и студенти по „Право” в нова юридическа дисциплина, която обхваща всички въпроси на юридическия статут на съдията, възможностите за кариерно развитие и укрепването на неговата незавимимост, за изискванията към административното управление на съдилищата и допустимия надзор над тях.
5.       Обмен на практики с оглед на Европейската заповед за задържане.
Уважаеми колеги,
Обявяваме правилата, при които ще протече консултацията в професионалната общност за номиниране на кандидати за длъжността „главен инспектор”:
1. От 10.02.2014 г. до 21.02.2014 г. очакваме мотивираните ви предложения за професионална кандидатура, която отговаря на очертания профил на бъдещия главен инспектор.
Предложенията могат да се подават на електронния ни адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес гр. София 1000, ул. Пиротска No 7, ет. 5. Не се колебайте да ни потърсите и на телефоните за контакт: 02/ 980 58 89; 0879 686841.
За равнопоставеност на кандидатите имената им няма да бъдат обявявани преди изтичане на срока за номинации.
2. На 24.02.2014 г. на интернет страницата на ССБ ще бъдат публикувани имената само на тези кандидати, които са дали съгласие да участват в обсъждането на номинациите им от професионалната общност.
3. От 24.02.2014 г. до 09.03.2014 г. всеки може да задава въпроси към кандидатите, да прави коментари и да подкрепи номинацията им.
За целта на електронната страница на ССБ www.judgesbg.org ще бъде създадена специална рубрика „Въпроси и отговори на кандидатите за главен инспектор”. С цел избягване на недоброжелателни и анонимни интернет атаки въпросите можете да задавате на електронния адрес или писмено до офиса на ССБ, като всички те и отговорите на кандидатите ще бъдат публикувани в специалната рубрика.
През този период ССБ ще извърши своя вътрешна проверка на кандидатите.
4. На 11.03.2014 г. ССБ ще покани представители на останалите професионални организации и водещи НПО, доказали активната си позиция по проблемите на съдебната система, за съвместно обсъждане на предложените кандидатури.
5. УС на ССБ ще обяви пред обществеността кандидатите, на които гласува доверие, че в най-пълна степен отговарят на критериите на професионалната общност за заемане на длъжността главен инспектор.
Призоваваме Ви към активност, за да намерим в средите си най-подходящия за длъжността главен инспектор колега, който да е образец на висок професионализъм и почтеност.
 
Профила на кандидата за главен инспектор можете да намерите  т у к   или в прикачения документ.
 
Провалът на последната процедура за избор на главен инспектор и тежката институционална криза на ИВСС, намерили критично отражение и в доклада на Европейската комисия, налагат проявата на отговорен подход от страна на професионалната ни организация, застъпвала последователно и неотклонно позиция, че номинираните за този пост следва да са образец на висок професионализъм и изключителен интегритет.
 
С решение от 29.01.2014 г. Правната комисия при НС предоставя разумен срок за подготовка за номинации, което позволява издигането на кандидатурата от  професионалната общност да протече в условията на прозрачност и при ясен регламент. Заявяваме своето намерение да ползваме всички достижения на неправителствените организации, развиващи авторитетна дейност за реформиране на съдебната система, за провеждането на процес по прозрачно излъчване на кандидатура, чиито професионализъм и почтеност са извън всякакво съмнение и са единственият решаващ мотив за отличаването й.
 
В близките дни УС на ССБ ще обсъди и огласи профила, на който следва да отговарят кандидатите за главен инспектор. Ще обяви и правилата за протичане на консултацията в професионалната общност и за номинирането на кандидати, така че да бъде гарантирана пълна прозрачност на процедурата и възможност за участие на всички желаещи в равнопоставени условия.
 
ССБ декларира позицията си, че излъчената от професионалните среди кандидатура ще бъде представена пред цялата общественост, в рамките на публичен формат и обявен предварително ясен регламент, осигуряващ видимост на обективните показатели за вземане на решение и съответно ясна отговорност за тях.
На 17.01.2014г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания".
Събитието бе организирано от Съюза на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право и с подкрепата на Фондации "Отворено общество".
Семинарът протече под формата на професионална дискусия между съдии от ВКС, окръжни и апелативни съдилища от цялата страна, представители на МП и неправителствения сектор, заместник омбудсмана, академичната общност и др.
Следните теми станаха обект на дискусия по време на събитието:
•    Запрещението. Лабиринт без изход.Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с ограничаване/лишаване от дееспособност
•    Правни механизми и възможности за приемане на конкретни разрешения в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания според действащото законодателство. Делото “СТАНЕВ срещу България”
•    Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: визия, принципи и предизивкателства, сравнителен преглед на концепцията за дееспособността на хората с увреждания
•    Смяна на парадигмите в контекста на чл. 12 от КПХУ – търсене на решения за хората с психичноздравни проблеми
•    Овластяване на хората с интелектуални затруднения: стъпка по стъпка към подкрепено вземане на решение от хора с интелектуални затруднения и/или аутистични проблеми
 
 
Приложенo е следното прессъобщениe:
 
Решения по дела C 378/12 и C-400/12 Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department Secretary of State for the Home Department/M. G
Периодите на лишаване от свобода не могат да бъдат взети предвид нито с цел придобиване на разрешение за постоянно пребиваване, нито с оглед предоставяне на високо ниво на защита срещу експулсиране
Освен това времето, прекарано в затвора, по принцип нарушава непрекъснатостта на периодите, необходими за да бъдат дадени тези предимства 
 
 За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к
Страница 55 от 62