Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

"...Внесеният законопроект препятства не само сдружаването на магистрати в техни професионални организации, но и им забранява да участват в управителни органи на общи сдружения с представители на други юридически професии, каквато организация например е Съюзът на юристите в България. Не е нужно да се излагат доводи защо такава забрана е абсолютно нелепа..."

Цялата декларция може да прочетете т у к или в прикачения документ

Излезе от печат сборникът с докладите, изнесени на Втората съвместна конференция на Професионалния правен сайт „Предизвикай правото!” и Съюза на съдиите в България. Сборникът съдържа 19 доклада на съдии, адвокати, хабилитирани преподаватели по право, асистенти по право и студенти.
 

Повече за сборника може да прочетете  т у к

"...Съдиите в Република България, на 17 и 18 юни 2017 г., произведоха успешен избор на шест члена от професионалната квота на съдийската колегия в бъдещия Висш съдебен съвет. Изборът беше предшестван от сериозен дебат за качествата на кандидатите и по преобладаващото мнение беше честен и открит. Ние, като действащи съдии, изпълнихме своя дълг. Избирателната активност достигна близо деветдесет процента – нещо невиждано на общи парламентарни избори през последните десетилетия.
Съюзът на съдиите в България изпитва удовлетворение, че дългогодишните усилия на организацията за законодателно въвеждане на  принципа  "един магистрат - един глас" при избиране на Висшия съдебен съвет са отразявали действителните стремежи на съдиите да участват пряко в изборния процес. Не така стои въпросът с друг принцип, установен като международен стандарт: съдиите - членове на Висшия съдебен съвет, избрани от техни колеги съдии, трябва да съставляват голямо мнозинство от членовете /Становище № 10/2007 г. на Консултативния съвет на Европейските съдии, Страсбург 21-23.11.2007 г./ Ясно е, че този международен стандарт не се постига при настоящото конституционно устройство на органа - от четиринадесет членове на съдийската колегия и двадесет и пет на пленума само шест са членовете съдии, избирани пряко от действащи съдии. Ето защо за нас е толкова важно и възлагаме такива големи надежди на народните избраници при предстоящия избор от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет да влязат почтени и достойни професионалисти..."

 

Пълния текст на обръщението може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Съюзът на съдиите в България издаде „Наръчник за управление на съдилищата“. Наръчникът съдържа текстове, изготвени от съдии от различни български съдилища, в рамките на проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“, финансово подкрепен от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Текстовете се отнасят до различни аспекти от администрирането на съдебната власт, като обединяващо е намерението на авторите да идентифицират съществуващите проблеми, функция на действащата нормативна уредба или на практиката по приложението й, като посочат и възможни решения за преодоляване на тези проблеми. Значителна част от сборника е посветена на функционирането на районния съд, като основният първоинстанционен съдебен орган в България. Темите по организацията на дейността на районните съдилища, функциите и устройството им, както и на работата на службите в тях са дело на съдията от Софийски районен съд Розалина Ботева и на дългогодишния бивш председател на Районен съд Нови пазар Галина Иванова. Именно практическия опит на авторите предпоставя конкретното значение на написаното от тях за съдиите, ангажирани в управлението на съдилищата. Управлението на съдилищата обхваща само един от аспектите на администрирането на съдебната власт, поради което и друга тема от сборника се отнася до дейността на Висшия съдебен съвет. Тя е разработена от съдията от Софийския апелативен съд Калин Калпакчиев, който в последните пет години е член на ВСС и в този смисъл не само теоретично е подходил при съставянето на своя текст. С отделен акцент върху една от функциите на съдебния съвет, а именно тази по дисциплинарното наказване на магистратите, е друга тема от сборника, чиито автор е съдията от СРС Васил Петров. Съдия Петров има научни интереси в областта на административното право и неговият текст представлява принос в не много изследваната теоретично материя за дисциплинарния процес по отношение на съдии, прокурори и следователи. Този сборник е написан от съдии за съдии и се надяваме, че тези, които го прочетат ще станат по-съпричастни към необходимите общи усилия управлението на съдебната власт да се подобри.
Съдия Владимир Вълков приканва колегите да участват в дискусия в платформата за дебат, открита на блога му относно неговите идеи за системата за измерване на натовареността. Платформата за дебат и становището на съдия Вълков може да намерите на личния му блог:

https://vladimirvalkov.com
 

Надяваме се на активното ви участие.
Уважаеми колеги,
Приключи първият пряк избор на представители на съдиите във Висшия съдебен съвет. Високата избирателна активност и професионалните биографии на избраните кандидати са доказателство, че си струваха дългогодишните усилия на организацията ни да се въведе принципът "един магистрат - един глас" при избиране на ВСС. Остава скоро да бъде постигнат и международно установеният стандарт за мнозинство в съвета на съдии, избрани от техни колеги.
Вярваме, че авторитетът на избраните членове на ВСС и представителността на избора им ще им позволят да защитават независимостта на съда и да администрират компетентно съдебната система.
Заслужен поздрав за колегите - членове на комисии, както и за администрацията на ВСС за изключително високия професионализъм и отличната организация на събранието!
О Т В О Р Е Н О     П И С М О

 

"Повече от година продължава медийна кампания в няколко издания, насочена срещу отделни съдии, ръководствата на определени съдилища и Съюза на съдиите в България. Началото на тази кампания беше поставено при започването на законодателната реформа за промяна на устройството на Висшия съдебен съвет, като освен усилията в тази насока, прицел на медийните атаки на същите издания станаха и председателят на Върховния касационен съд и ръководствата на Софийски градски съд и Софийски районен съд. В продължение на месеци, почти всекидневно, във вестник Труд и група от еднотипни издания, бяха публикувани десетки статии, „анализи“ и „мнения“, почти всички неподписани, в които отделни магистрати и ССБ бяха обвинявани в подривна и противодържавна дейност, съпричастност към измислени сценарии, отговорност за самоубийството на наш колега, обслужване на корупционни схеми. Нищо от това не беше доказано. Освен с неверни клеветнически твърдения, същите публикации изобилстваха и с квалификации, засягащи личното и професионално достойнство на български съдии..."

 

Цялото писмо може да прочетете   т у к

Отговорите на кандидата за член на ВСС Илияна Балтова на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к
Отговорите на кандидата за член на ВСС Владимир Вълков на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к

Отговорите на кандидата за член на ВСС Красимир Шекерджиев на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к

Страница 10 от 57