Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Институционална памет

Рубриката "Институционална памет" е създадена в рамките на проекта "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ". В нея даваме думата на видни представители на колегията, чийто професионален път е преминал през пет десетилетия и две епохи. Те са свидетели и до голяма степен участници в промените на съдебната система в България от 90-те години насам. Техните ретроспекции, вижданията им за днешните предизвикателства пред правосъдието и размислите им за етоса на професията могат да заинтригуват не само членове на професионалната общност, но и граждани, загрижени за мисията на съдебната система в българското общество.

Интервюто с г-н БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ, съдия в Районен съд - Кърджали (1975-1978), съдия в Районен съд - Пазарджик (1979-1986), зам.-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990), съдия във Върховния съд (1990-1996), зам.-председател и председател на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (1996-2006), член на Висшия съдебен съвет (1998-2003), член на Конституционния съд (2006-2015) от професионалната квота, понастоящем председател на Арбитражния съд при БТПП, може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Интервюто с г-жа МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА - съдия в Окръжен съд – Стара Загора (1992-2016) и г-н СТЕФАН САРАНЕДЕЛЧЕВ - съдия в Окръжен съд – Стара Загора (1992-2012), заместник-председател на Окръжен съд – Стара Загора (1995-2009)  може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-жа БОЙКА ПОПОВА - съдия във Върховния съд (1991-1996), съдия във Върховния касационен съд (1996-2009), член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота (1997-1998 и 2003-2007), председател на Първо наказателно отделение на ВКС (1997-2009), може да прочетете  т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с адв. ВАЛЕНТИН БРАЙКОВ  може да прочетете  т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ - председател на Върховен административен съд (1996-2003), съдия в Конституционен съд (2003-2012), председател на Съюза на юристите в България, може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н ТРЕНДАФИЛ ДАНАИЛОВ - председател на Софийски окръжен съд от 1981 до 1992 година може да прочетете  т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н Васил Гоцев, български юрист и политик от Демократическата партия, министър на правосъдието и правната евроинтеграция през 1997-1999 година, може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н Людмил Нейков, член на Върховния съд (1991-1996), зам.-председател на Върховния административен съд (1996-2000), член на Конституционния съд (2000-2009) може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България