Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

РЕШЕНИЕ No. 1/10.10.2016г.

На свое заседание УС реши да излезе със становище по проектозакона за отклоняване от наказателно производство и налагане на наказателни мерки на непълнолетни деца.
Становището да се публикува на сайта на ССБ.

РЕШЕНИЕ No.16/28.07.2016

На основание постъпило заявление от Иван Емилов Георгиев за освобождаването му като член на Управителния съвет на ССБ поради освобождаването му от длъжност съдия в Софийски районен съд на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

РЕШИ

1.  Включва в Дневния ред на Общото годишно събрание на ССБ, насрочено за 7.10 - 8.10.2016 г. разглеждането на заявлението;
2. До произнасяне на ОС, с оглед компетентността му, по заявлението на Иван Емилов Георгиев, преустановява неговото участие в дейността на органите на Съюза.

18 Юли 2016

Становища

РЕШЕНИЕ No.15/17.07.2016г.

На свое заседание УС на ССБ прие следните становища:

1. Отворено писмо с копие до посолствто на Република Турция, във връзка с отстранените от длъжност 2745 турски съдии и прокурори.

2. Становище до Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" към ВСС относно проекта на Правила за провеждане на избори на членове на ВСС

РЕШЕНИЕ No.14/30.06.2016г.

На свое заседание УС на ССБ реши:
1. Одобри дневен ред за ОС на ССБ на 07.10.2016г. и взе решение за публикуване на официална покана за неговото свикване;
2. Да обсъди  предложенията за промени в Устава на ССБ;
3. Да подготви становище-отворено писмо във връзка с решението на Съдийската колегия на ВСС от 28.06.2016 г., с което се определят броят на членовете и представителството в състава на КАК;
4. Да освободи от членство в ССБ съдиите, подали заявления за напускане, като се изпрати писмо до всеки един от тях;
5. Да изготви писмо-право на отговор до в. Труд; 
6. Да приеме  нов член на ССБ  след подадена молба за членство.

РЕШЕНИЕ No.13/22.06.2016г.

На свое заседание УС на ССБ реши да сключи следните договори с експерти, които да работят в изпълнение на дейностите по проект „Съдът в общността и гражданското образование“:
1. Живко Георгиев (социолог) – да направи изследване в 5 районни съдилища на тема „Районните съдилища в контекста на местната  общност“;
2. Румен Петров (психолог) и Петър Христов (социален работник) – да изготвят методология за работа с деца.

 

РЕШЕНИЕ No.12/16.06.2016г.

На свое заседание УС на ССБ реши на предстоящата среща на МАС представител на ССБ да бъде Атанас Атанасов.

РЕШЕНИЕ No.11/31.05.2016г.

На свое заседание УС на ССБ реши
1. Да поиска  удължаване на срока на  проект "Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България", като одобри следните дати за провеждане на конференции по проекта:
1.1. Конференция във Варна, 17 септември 2016;
1.2. Конференция в Стара Загора, 19 ноември 2016;
1.3. Заключителна конференция, София, 25 февруари/началото на март 2017;
2. Определя Йордан Дамаскинов за участие в среща на МЕДЕЛ, 23-26 юни 2016, Букурещ.

РЕШЕНИЕ No.10/22.03.2016г.

На свое заседание УС на ССБ реши да поиска провеждане на  срещи с парламентарните групи в НС, както и да участва в заседанието на Правната комисия, на което ще бъде разгледан законопроекта преди второто му гласуване в зала.

Страница 2 от 8