Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

20 Ян 2016

Разни

РЕШЕНИЕ No.5/20.01.2016г.

На свое заседание УС реши:
1. Да участва като асоцииран партньор на БХК при кандидатстване пред ЕК с проект за финансиране на аналитични семинари с тема „престъпления от омраза“;
2. Да представи писмено становище по кд No. 10/2015 – срок 20.02.16;
3. Избира Атанас Атанасов за представител на ССБ в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;
4. Да командирова Весислава Иванова на годишната среща на МЕДЕЛ, 10-13 март 2016 г.;
5. Да излезе с отворено писмо до министър-председателя във връзка с изявленията на неговия съветник г-н Яне Янев;
6. Да отправи писмена жалба до Националната комисия по журналистическа етика във връзка с две публикации във в. Труд;
7. Да обяви стажантска програма за студенти със срок за кандидатстване 17.02.16г.;
8. Да приеме нови членове след подадени от тях молби;
9. Да връчи награда на Николай Павлевчев за най-добро студентско съчинение за 2015г. Средствата да се вземат от сметката на членския внос.

РЕШЕНИЕ No.4/16.12.2015г.

На свое заседание УС реши:
1. Да продължи трудовото правоотношение с Иван Брегов, като договорът му стане постоянен;
2. Да се изплатят на Юлия Стоянова и Иван Брегов еднократни годишни поощрения за всеотдайния им труд и ангажираност към дейността на ССБ за сметка на наличната сума на организацията от членски внос;
3. От наличната сума приходи от членски внос да се отдели сумата от 500 лв., която да се дари за благотворителна кауза – закупуване на продукти от първа необходимост за  дом за деца, лишени от родителска грижа, с. Гурково.

РЕШЕНИЕ No.3/13.12.2015г.

На свое заседание УС приема следната стратегия и конкретни действия в подкрепа на съдебната реформа:
1.    Приканва съдиите, независимо от това дали членуват в ССБ, от утре – 14 декември 2015 г. да изразят съпричастност към необходимостта от действителна съдебна реформа, като поставят върху тогите си знака на везната, олицетворящ справедливостта, съгласно приложено изображение /в размер. 4х4 см./,
2.    Призовава председателите на съдилищата в страната и съдиите да обявят национален ден на отворените врати в съда на 16 декември 2015 г. /сряда/ като организират в сградите на съдилищата срещи - дискусии с граждани, представители на други юридически професии и преподаватели по специалност право за обсъждане на практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт за укрепването на авторитета на съдебната власт и подобряването на дейността на съдилищата и прокуратурата,
3.    Приканва съдиите и всички български юристи от различните гилдии в понеделник 14 декември 2015г. от 17. 30 часа пред централния вход на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 заедно да разяснят на гражданите необходимостта от провеждането на действителна съдебна реформа.

РЕШЕНИЕ No.2/22.11.2015г.

На своето заседание УС реши:
1. Уточни дейностите и правомощията на служителите в администрацията;
2. Определи координатори по двата проекта на ССБ;
3. Прие да даде заявка пред ВСС за осъществяване на диалог със „съвет на професионалните организации“;
4. Да организира съвместна среща с други НПО-та на 07.12.15, на която  да съгласува общо обръщение към НС за ускоряване на съдебната реформа;
5. Да изготви необходимите документи за напускане на ГС към ВСС;
6. Да бракува и/или дари офис техника.

РЕШЕНИЕ No.1/13.11.2015г.

На своето първо заседание УС на ССБ единодушно избра за свой председател Атанас Атанасов.
За изпълнителен секретар бе избрана Весислава Иванова.

26 Окт 2015

Разни

РЕШЕНИЕ No.14/20.10.2015г.

На свое заседание УС на ССБ взе следните решения:
1. Да командирова съдия Даниела Мавродиева и съдия Мария Димитрова на международна конференция в гр. Кишинев, Молдова, за периода 15-18/ноември/2015 г. Командировката е с право на пътни разходи и ще се изплати от сметката за членски внос.
2. Да връчи специална награда - грамота и сума в размер на 200 лв. на Николай Павлевчев за най-добро студентско съчинение.
3. Да приеме нов член на ССБ след постъпила молба за членство.
4. Да излезе със становище по повод възникналата публична дискусия за бюджета на съдебната система.
5. Да излезе с декларация във връзка с решение на Пленума на ВАС за формиране на трета касационна колегия. 

РЕШЕНИЕ No.13/14.10.2015г.

УС на ССБ взе решение да излезе със становище по повод на актуалната дискусия за средствата и реда за санкциониране на поведение, причиняващо пътно-транспортни произшествия.

РЕШЕНИЕ No.12/29.09.2015г.

УС на ССБ взе решение да се обърне с отворено писмо до 43-то НС с анализ и предложение за критерии, на които да отговарят номинациите за инспектори.

Страница 3 от 8