Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

РЕШЕНИЕ No. 12/28.04.2014

УС на ССБ

РЕШИ

1. Да излезе с обръщение към членовете на ВСС във връзка с разпространените в публичното пространство данни за осъществени опити за нелегитимвно въздействие върху органите на съдебната власт по повод на осъществяване на техните функции.

2. Да командирова, като поеме разходите за транспорт,  Нели Куцкова и Владислава Цариградска, за участие в  конференцията на тема "Ролята на съдийските организации за отстояване на независимостта на съда". Конференцията се организира от Молдовската съдийска асоциация и фондация "Конрад Аденауер" и ще се проведе на 26-27 юни 2014 в гр. Кишинев.

3. Общото годишно събрание на ССБ да се проведе на 31 октомври-01 ноември 2014 г. в гр. Пловдив.

 

РЕШЕНИЕ No. 11/27.03.2014

По повод решението на ВСС от 27.03.2014, с което на съдия Мирослава Тодорова беше наложено дисциплинарно наказание понижаване в длъжност съдия в Софийски районен съд за срок от две години,

УС на ССБ

РЕШИ

Да се обърне към членовете на ВСС и министъра на правосъдието с предложение веднага да започне процедура по обсъждане на изготвения закононопроект за изменение на ЗСВ, който да включва разделяне на ВСС на две колегии и пряк избор на представителите на съдии, прокурори и следователи в тях. ССБ да обяви замразяване на участието си в ГС при ВСС, докато не се вземат необходимите мерки за разделянето му.

 

РЕШЕНИЕ No. 10/14.03.2014 г.

Във връзка с недопустимото обсъждане от народния представител Лютви Местан на актове на съда по висящо дело

УС на ССБ

РЕШИ

Да излезе със становище срещу опитите съдебни производства да се ползват като поводи за провокиране на етническо противопоставяне.

РЕШЕНИЕ No. 9/26.02.2014г.

УС на ССБ

РЕШИ

1. Да излезе с открито писмо по повод изявлението на г-н Румен Петков на пресконференция от 26.02.2014г. по отношение на конкретен съдия заради постановен от него съдебен акт.

2. Да приеме за членове на ССБ  Вера Найденова и Мария Александрова след постъпили молби за членство.

3. Да командирова  Атанас Атанасов на конференцията на МЕДЕЛ в гр. Порто, Потугалия, като поеме разходите за транспорт и хотел.

РЕШЕНИЕ No. 8/16.02.2014

Във връзка със събитията в град Пловдив на 14.02.2014 г. – дата, на която Пловдивският апелативен съд разглеждаше дело за собствеността на „Куршум джамия” в град Карлово,

УС на ССБ

РЕШИ

Да излезе със становище, с което най-общо да информира гражданите за приложимото законодателство, отнасящо се до така наречените „вакъфски имоти”.

РЕШЕНИЕ No. 7/31.01.2014

УС на ССБ

РЕШИ

ССБ да ползва всички достижения на неправителствените организации, развиващи авторитетна дейност за реформиране на съдебната система, за провеждането на процес по прозрачно излъчване на кандидатура, чиито професионализъм и почтеност са извън всякакво съмнение и са единственият решаващ мотив за отличаването й.

Да  обсъди и огласи профила, на който следва да отговарят кандидатите за главен инспектор и обяви правилата за протичане на консултацията в професионалната общност и за номинирането на кандидати, така че да бъде гарантирана пълна прозрачност на процедурата и възможност за участие на всички желаещи в равнопоставени условия.

РЕШЕНИЕ No. 6/11.01.2014

На своето заседание УС на ССБ

РЕШИ

1. ССБ да направи предложение към МП за удължаване на срока на обсъждане на проекта за нов НК.

2. Членски внос

2.1. Да се разработи нова възможност за плащане на членски внос online през сайта на Съюза.

2.2. Да се събира членски внос само за 2013 и 2014 г., в случай, че членовете нямат възможност да платят за пропуснати предходни години

3. Да определи дата за провеждане на дискусия с членове на ВСС (от всички мандати) относно провеждането на конкурсите, след което първата седмица на февруари да организираме конференция за съдии и НПО-та за нашия проект на ЗСВ, на която да поканим и министъра.

4. Да определи дата за среща на РУС и комисиите.

5. Да приеме за член Елена Арнаучкова след постъпила молба за членство.

РЕШЕНИЕ No. 5/08.01.2014

УС на ССБ

РЕШИ

Да излезе с предложение към Етичната комисия на ВСС по повод проведеното на 06.01.2014 г. изслушване на кандидата за Главен инспектор – Веселина Тенева, от Етичната комисия на ВСС, продиктувано от разкритата в медиите информация за смущаващи факти, свързани с имотното й състояние. 

Страница 5 от 8