Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

РЕШЕНИЕ No. 3/05.12.2012

УС на Съюза на съдиите в България взе решение да участва в дейността на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет.

27 Ное 2012

Промени

РЕШЕНИЕ No. 2/27.11.2012

На свое заседание УС на ССБ на основание чл. 30.13 от Устава реши наименованието на Съюза на съдиите в България да се изписва на английски език: BULGARIAN JUDGES ASSOCIATION. 
Възлага на председателя на УС да заяви за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел допълнителното изписване на наименованието на английски език.

РЕШЕНИЕ No. 1/23.11.2012

На първото си заседание, проведено на 23.11.2012г., УС на ССБ избра за свой председател Таня Радуловска-Маринова.

За изпълнителен секретар бе избран Борислав Белазелков.

1. УС взе решение да излезе със становището относно независимстта на съдебната власт, конкурсите за повишаване в длъжност и пътните разходи. Становището ще бъде изпратено до ВСС.
2. Бяха разгледани и приети постъпилите молби за членство на: Екатерина Стоева, Радостина Данаилова, Розалина Ботева, Цветан Ценев, Росица Велкова, Мария Шойлекова-Маринова, Лора Митанкиа и Силвана Гълъбова, както и прекратяване на членството по тяхна молба на Елеонора Серафимова, Илиана Димитрова и Петя Шишкова.

30 Окт 2012

Разни

УС взе решения за:
1. Включване на статистик в работната група по изработване на норма на натовареност и сключване на граждански договор с него. Финансирането ще бъде от проект „Укрепване на капацитета и солидарността на съдийската общност“. 
2. Уточни списък с официални лица/организации, които да бъдат поканени на Годишното отчетно-изборно събрание на Съюза.
3. Одобри командироване (финансира се само настаняването) на представител на ССБ на годишната среща на Международната Съдийска Асоциация, която ще се проведе на 10-15 ноември 2012г. в гр. Вашингтон, САЩ. Финансирането е от средствата, събрани от членски внос.
4. Одобри закупуване на подаръци на членове на Съюза по случай юбилеи, пенсиониране и др. Финансирането е от средствата, събрани от членски внос.

УС на ССБ разгледа и прие молбите за членство на Диана Йорданова-Матеева, Гергана Кратункова, Маргарита Димитрова, Мария Личева-Гургова и Красимир Мазгалов.

УС на ССБ взе решение годишното общо отчетно-изборно събрание на ССБ за 2012г. да се проведе на 23 и 24 ноември в гр. Пловдив, хотел "Новотел-Пловдив" от 14:00 ч.

УС на ССБ взе решение преди избора на двете квоти за ВСС да организира съвместна среща на всички номинирани кандидати. Срещата ще се проведе на 10.09.2012г. от 09:00 до 15:30 ч. в зала Мати, НДК, София.

Страница 7 от 8