Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

УС взе решение относно позицията на Съюза на съдиите в България по повод избора на заместник-председател на ВКС, проведен в заседанието на ВСС на 05.04.2012 г.

Финансиран от: ЕК

УС взе решение да кандатства по два проекта, финансиани от ЕК.

 

Изпълнител: Калин Калпакчиев, Иван Георгиев, Таня Радуловска, Юлия Стоянова

Решение за свикване на работна среща на 18.02.12г. на работна група за обсъждане на кандидатстването на ССБ по проект "Обучение на магистрати по Хартата на ЕС" и "Детско правосъдие"

Решение на УС за изразяване на подкрепата на ССБ за предложените допълнения и изменения в закона за МВР.

Изпълнител: Борислав Белазелков 

Решение на УС за преназначаване на административния секретар на длъжност координатор проект.

Водеща организация: ССБ-Правно-етична комисия

Решение на УС за среща на 07.02.12г. с представители на НПО, с които да се обсъдят предложенията за изменения в Закона за съдебната власт.

Партниращи институции: представители на 12 НПО
Изпълнител: Мирослава Тодорова, Светла Цачева

Решение за среща с министъра на правосъдието и връчване на идейния проект за изменения в ЗСВ.

Страница 8 от 8