Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
21 Окт 2016

Награда за студентско съчинение

Прочетена 393 пъти

РЕШЕНИЕ No. 2/21.10.2016г.

На свое заседание УС гласува единодушно да се изплати награда в размер на 200 лева за най-добро студентско съчинение на Добри Тенев. Наградата да се изплати от сметката за членски внос.