Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
24 Окт 2016

Откриване на дарителска сметка

Прочетена 525 пъти

РЕШЕНИЕ No. 4/24.10.2016г.

На свое заседание УС  единодушно взе решение за откриване на дарителска сметка в „Уникредит Булбанк“ АД. Целта на дарителската сметка е набиране на дарения в помощ на съдиите и магистратите от Република Турция. Набраните средства да бъдат предоставени на организацията Magistrats européens pour la démocratie et les libertés - MEDEL, която поема задължението да се разпореди с тях в полза на нуждаещите се.
Възлага на Председателя на Управителния съвет на организацията Атанас Атанасов да извърши необходимите действия за откриване на сметката, включитено да се разпорежда с набраните средства, предоставяйки ги на Magistrats européens pour la démocratie et les libertés - MEDEL, след което да закрие сметката.

От сметката на членския внос на ССБ да се преведат 1000 евро в помощ на съдиите от Република Турция.