Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
23 Фев 2017

Разни

Прочетена 430 пъти

РЕШЕНИЕ No. 10/23.02.2017г.

На свое заседание УС взе следните решения:
1.    Да заплати на East European Politics and Societies and Culture сумата 120 щ.д. за правото да публикуваме на сайта Съдебно право статията на Chris Hanretty  „The Bulgarian Constitutional
Court as an Additional  Legislative Chamber“. Преводът на български език е направен про боно от Васил Петров – съдия в СРС. Сумата да се изплати от сметката за членски внос.
2.    Съгласно стажантската програма на Съюза да потърсим студенти на безплатен стаж, които да помагат на екипа на Съдебно право.
3.    Във връзка с медийни публикации в Блиц и Труд, да напишем писмо до ВСС, в което да ги призовем да реагират в защита на независимостта на съда и отделни съдии.
4.    На предстоящата среща на Европейската асоциация на съдиите, която ще се проведе в Кишинев, Молдова, 18-21 май 2017, участие да вземат Николай Гунчев и Емил Дечев. Средствата да се осигурят от сметката за членски внос.