Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Мар 2017

Разни

Прочетена 395 пъти

РЕШЕНИЕ No.11/17.03.2017г.

На свое заседание УС взе следните решения:
1.    Да излезе с обръщение към българските съдии и кандидати за членове на ВСС. Обръщението да се публикува на сайта на Съюза.
2.    По покана на СЮБ да бъде съорганизатор на кръгла маса на тема „10 години ГПК – необходима ли е съществена промяна?“. Определя за участник в кръглата съдия Йордан Дамаскинов.
3.    Да участва като асоцииран партньор на БХК по проект „Подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интеграция на ромите“, финансиран от ЕК.