Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Юни 2017

МЕДЕЛ

Прочетена 382 пъти

РЕШЕНИЕ No. 13/08.05.2017г.

На свое заседание УС взе решение представители на редовната среща на МЕДЕЛ, която ще се проведе на 30.06-01.07.2017г. в гр. Порто, Португалия да бъдат Йордан Дамаскинов и Емил Дечев. Средствата да се осигурят от сметката за членски внос.