Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Писмото на УС на ССБ може да прочетете  т  у  к

УС на ССБ направи изявление по повод на проведения на 27.09.2009 г. мълчалив протест, организиран от синдиката на служителите на МВР и подписката, озаглавена “Невинен до доказване на противното”.

Изявлението може да прочетете   т  у  к  

 

 

Декларацията на УС на ССБ относно тревожните  проблеми на кадровата дейност

на ВСС може да прочетете    т  у  к

УС на ССБ излезе с открито писмо относно предстоящите избори за административни

ръководители на съдилища, което може да изтеглите  от    т   у   к

 

 УС на ССБ се обърна към всички членове на ВСС с писмо, което може

да прочетете   т   у   к

Пълният текст на становището на УС на ССБ до ВСС  може да

отворите  т  у  к

                                                                                          ДО
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
                                                                                          НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ
                                                                                          В БЪЛГАРИЯ
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
 
Бургаската секция на Съюза на съдиите в България подкрепя принципното становище, че изборите на административни ръководители в органите на съдебната власт следва да се провеждат по ясни правила, като се съобразяват критериите за професионализъм и управленски капацитет на кандидатите, както и тяхната репутация. В тази връзка считаме, че за председатели на съдилища следва да бъдат избирани съдии с доказана професионална компетентност, с добри административни умения и добра репутация, дипломатични и диалогични, способни твърдо и ефективно да отстояват независимостта на съдиите. 
 
 
От името на Бургаската секция на 
Съюза на съдиите в България
Яни Гайдурлиев – председател на 
Бургаската секция на ССБ
 
 
 

Становището на ВСС може да прочетете  т  у  к

Страница 18 от 19