Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

УС на ССБ излезе с открито писмо относно предстоящите избори за административни

ръководители на съдилища, което може да изтеглите  от    т   у   к

 

 УС на ССБ се обърна към всички членове на ВСС с писмо, което може

да прочетете   т   у   к

Пълният текст на становището на УС на ССБ до ВСС  може да

отворите  т  у  к

                                                                                          ДО
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
                                                                                          НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ
                                                                                          В БЪЛГАРИЯ
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
 
Бургаската секция на Съюза на съдиите в България подкрепя принципното становище, че изборите на административни ръководители в органите на съдебната власт следва да се провеждат по ясни правила, като се съобразяват критериите за професионализъм и управленски капацитет на кандидатите, както и тяхната репутация. В тази връзка считаме, че за председатели на съдилища следва да бъдат избирани съдии с доказана професионална компетентност, с добри административни умения и добра репутация, дипломатични и диалогични, способни твърдо и ефективно да отстояват независимостта на съдиите. 
 
 
От името на Бургаската секция на 
Съюза на съдиите в България
Яни Гайдурлиев – председател на 
Бургаската секция на ССБ
 
 
 

Становището на ВСС може да прочетете  т  у  к

Писмото от УС на ССБ до гражданското общество и неговите организации

може да прочетете    т   у   к

 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО                                       
 
 
 
                       До
                                                                                Висшия съдебен съвет
 
 
           Съдии от Софийския апелативен съд изразяваме изключителното си разочарование от избора за председател на нашия съд. При наличието на две кандидатури на съдии, доказали своята професионална компетентност и почтеност, уважавани от колегите си, изборът на генерал Веселин Пенгезов буди най-малкото недоумение. 
Ние сме съдии и нямаме право да вярваме на слухове, но липсата на логично обяснение, защо беше предпочетена личността на ген. Пенгезов ни кара да се съмняваме в критериите на ВСС, които се прилагат при избор на председател на такъв важен съд.
С ясното съзнание за последиците, които ще понесем във връзка с нашето становище, заявяваме, че сме готови да ги понесем, но не и да загубим достойнството си на хора и съдии.
 
29.04.2009 г.
 
Страница 18 от 18