Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
23 Мар 2011

Бюлетин "Приемна грижа" на ИСДП

Прочетена 841 пъти
Уважаеми читатели, 
 
представяме ви третия брой на виртуалния бюлетин „Приемна грижа”
/бюлетина може да разгледате от  т у к/
 
Тема на броя този път е „Биологичното семейство”. Бихме искали да поговорим
за приемната грижа, като грижа за дете споделена между неговото семейство, което
му осигурява род, принадлежност, символична връзка, приемното семейство, което предоставя добра ежедневна грижа и емоционална връзка и ние професионалистите
(ОЗД, доставчици на социални услуги, училище и пр.), които поемаме от семейството
неговата социализационна функция. Този подход ще ни позволи да припознаем
мястото си и да ни предпази от смесване на роли и отговорности.
доц. Нели Петрова