Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Сеп 2011

Бюлетин Съдебна практика по правата на човека, бр.11

Прочетена 514 пъти

Уважаеми колеги,

Излезе единадесети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата
на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата
на човека", който може да прочетете  т  у  к.
 
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
месец юли 2011 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения
на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.