Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Приложен е документ, съдържащ Прессъобщение  относно ден за размисъл в чест на 50 та годишнина от постановяването на Решение по дело Van Gend en Loos.

За да прочетете цялото съобщение, моля натиснете    т у к

Уважаеми колеги,
Тук можете да прочетете доклада на БИПИ с изводите от извършената проверка на принципа на случайно разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС.
 

Управителният съвет на ССБ се обръща към своите членове с призив, внимателно да следят предизборните дебати и изяви на политически сили по места. Да запомнят интелигентните и конструктивни идеи за подобряване на правосъдието, ако такива бъдат представени, за да ги обсъдим после заедно и да ги подкрепим. Същевременно, незабавно да сигнализират УС за случаи, при които съдът бива обругаван с политическа цел. УС на ССБ заявява, че  няма да остави без реакция опитите да се влияе върху изхода на висящи дела чрез публично обругаване на колеги съдии, въпреки че не разполага с властническите правомощия на ВСС и прокуратурата.

Цялото Обръщение можете за изтеглите от   т у к

В писмо до ръководството на ССБ съдии от Окръжен съд гр. Смолян и Районен съд гр. Смолян апелират за реакция относно случай, грубо нарушаващ независимостта и авторитета на съдебната власт.
 
Цялото писмо можете да прочетете  т у к
На 12 и 13 април 2013г. в гр.София се проведе Четвъртата среща на работната група на ССБ във връзка с изработването на критерии и норма за натовареността на магистратите. 
 
Модератор на работната среща бе съдия Калин Калпакчиев, който е Председател Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт при ВСС.
На работната среща присъстваха съдии от всички нива в съдебната система /районни, окръжни, административни, апелативни съдилища и ВКС/.
 
Магистратите направиха своите предложения за актуализация и допълнение на Статистическите шифри за образуване на делата, които се утвърждават и унифицират от ВСС и се обсъди окончателното съдържание на анкетите, чрез които Комисията , ръководена от съдия Калпакчиев при ВСС ще направи национално проучване сред магистратите за критериите, по които може обективно да се оценява тежестта на делата.
 
 
Срещата за определяне на норма за натовареност на магистратите се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.
 
 
   

На 16 март 2013 г.  ССБ събра на тричасова дискусия в БТА представители на широк кръг неправителствени организации (НПО). По-специалното на тази дискусия е, че в нея се включиха представители на много НПО, които не работят в областта на правосъдието, както и представители на протестиращите, които до момента лансираха в публичното пространство редица искания за промени в съдебната система, някои от които доста екзотични.

Идеята за тази дискусия се роди на конференцията на ССБ от 28 февруари в НДК за необходимите структурни промени в съдебната власт, осигуряващи независимостта и отчетността й, където някои представители на протестиращите дойдоха, за да тестват част от лансираните по време на протестите идеи.

Съдиите очертаха и най-необходимите мерки, за да стане съдебната система независима и почтена. Те трябва да започнат още на входа на системата, да минат през критериите и практиката по кариерното израстване, създаване на кадрови орган, освободен от зависимост, справедлив дисциплинарен процес и съответните форми на обучение, които да запълват всякакви дефицити.

 

 

 

 

Страница 62 от 62