Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Авг 2014

Декларация за съдия Аглика Адамова

Прочетена 13266 пъти
     Повод за нашата реакция е несправедливото публично злепоставяне на съдия Аглика Адамова, предложена за заместник-министър на правосъдието, заради внушения, свързани с нейния баща. 
   Убедени сме, че никой от нас не бива да толерира с безразличие подобна подмяна на обществения дебат, в която човешкото достойнство се обезценява в името на фалшиви претексти, които рушат основните принципи на демократичната държава.  Всеки съдия, както и всеки човек, следва да бъде оценяван въз основа на собствените си качества, почтеност и професионализъм.
   Възмутени сме от опитите да бъде компрометирано доброто име на съдия Аглика Адамова на основата на безпочвени позорящи внушения.
   Репутацията на съдия Адамова в юридическата общност е безукорна, защото е защитена в дългогодишната й задълбочена и добросъвестна работа на съдия в най-натоварените съдилища на страната.
   Убедени сме, че високата компетентност на съдия Адамова и доказаната й работоспособност, които тя посветено отдава на всяка благородна кауза,  са национален ресурс, от който с уважение обществото и държавата следва да се възползват.
 

    СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Подкрепили декларациите на ССБ и на съдиите от Административен съд – София град:
Таня Маринова - СРС
Борислав Белазелков – ВКС
Станислав Цветков – РС Севлиево
Мими  Фурнаджиева – ВКС
Екатерина Николова – РС Благоевград
Петко Петков – СРС
Милена Златкова – ВАС
Атанас Атанасов – СГС
Иван Ранчев – Апелативен съд, Пловдив
Мирослава Тодорова – СРС
Нели Куцкова – САС
Весислава Иванова – СГС
Стою  Згуров – РС Смолян
Ваня  Иванова – РС Плевен
Милена Томова – РС Плевен
Иван Георгиев – СРС
Анна  Баева – САС
Златина Рубиева – СГС
Галина Иванова – СГС
Анжелина Христова – СГС
Мирослава Кацарска – СГС
Златка Чолева – СГС
Андрей Ангелов – СГС
Албена Бонева – ВКС
Хрипсиме Магърдичян – СГС
Станислава Казакова – СГС
Здравка Иванова – СГС
Калин Калпакчиев – ВСС
Владислава Цариградска – РС Луковит
Стоян Мадин – СРС
Розалина Ботева – СРС
Елизабет Петрова – СГС
Павел Наделчев – РС Севлиево
Благовеста Костова – ОС Габрово
Ралица Манолова - СГС
Пламен Пенов-РС-Луковит
Олга Кадънкова-СГС
Биляна Балинова-СРС
Стоян Михов - СРС
Десислава Зисова - СРС
Даниела Шанова – СРС
Вера Чочкова – СГС
Владимир Йорданов - ВКС
Красимир Мазгалов – СГС
Ралица Манолова – СГС
Пламен Колев – СГС
Николай Гунчев – ВАС
Цветомира Велчева – РС Ловеч
Мария Берберова-Георгиева – РС Несебър
Галя Вълкова – СРС
Владимир Вълков - СРС

Владимир Пензов - РС Благоевград