Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Повече за конкурса
LIBRe Essay Contest 2016 е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, които в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Инициативата е насочена към участници с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.
Фокус е поставен върху следните тематични направления:
•    Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
•    Електронна търговия и електронни финанси
•    Електронно управление
•    Интелектуална собственост онлайн
•    Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
•    Информационна сигурност и компютърни престъпления
•    Нови медии и социално общество
•    Психология на киберпространството
•    Видео игри и общество
Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд.
Крайният срок за подаване на есета е 30.04.2016 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 31.05.2016 г.

Повече информация - т у к  или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,

През м. февруари 2016г. излезе от печат книгата на проф. Румен Марков "Вменяемост и невменяемост в практиката на ВС и ВКС", издателство Сиела.

Книгата  е инициирана от председателката на наказателната колегия на ВКС съдия Павлина Панова. Радушно приета от представителите на наказателноправната мисъл, тя поставя началото на поредица от издания, които съчетават научните виждания за определен институт на материалното и процесуално право, анализ на постановената съдебна практика, както и самото ѝ публикуване. Подобна симбиоза между теорията и практиката в правото не е реализирана до момента и ще бъде полезна не само за представителите на науката и за съдиите, не само за страните по делата, но и за развитието на правото.
В този първи том вниманието е фокусирано върху една от основните предпоставки за реализиране на наказателната отговорност, а именно вменяемостта на субекта на престъплението. Разгледани са както концепцията за вменяемостта и моментът, към който се преценява нейното наличие или отсъствие, така и критериите върху които се базира тази преценка. Коментирана е и отричаната от някои автори категория „намалена вменяемост“.
В приложените съдебни решения, освен задължителните постановления и тълкувателни решения, са включени и много решения, които не са публикувани.

Проф. д-р Румен Марков завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Университета на Барселона. Започва професионалната си кариера като следовател. През 1985 г. е избран за асистент по наказателно право във Висшия институт на МВР. Преподавал е също в СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и др. През 1991 г. защитава докторска дисертация на тема „Доброволният отказ за извършване на престъплението“, а през 1998 г. е избран за доцент с хабилитационния му труд „Поощрителните норми в наказателното право“.

08 Фев 2016

Покана

Уважаеми колеги,
На 20 и 21 февруари 2016 г. в София ще се проведе втора национална среща
ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 
За повече информация, моля изберете  т у к

 

Уважаеми съдии,
 
От името на Комисията по предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България и Фондация за достъп до права – ФАР бихме искали да поканим българските съдии на Семинар по бежанско право, който ще се проведе на 10 февруари 2016г. в сградата на Президентството на Република България в град София, бул. „Дондуков“ 2.
 
Повече информация за събитието както и начина за регистрация можете да намерите тук: http://refugees.farbg.eu/10-feb-16/
Уважаеми колеги,
Fondation EurActiv and the Association of European Competition Law Judges организират международен семинар по въпросите на конкуренцията и конкурентното право.
 
Събитието ще се проведе на 3, 4 и 5 февруари 2016 г. в Букурещ.
Пътните разходи и разходите за нощувки се поемат от организаторите.
 
Подробна информация можете да видите тук, програма на семинара -  тук
 
При интерес от Ваша страна можете да пишете на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 2 февруари 2016 г.
Съюзът на съдиите в България обявява стажантска програма за студенти, които са в процес на обучение след минимум завършен първи семестър на втори курс по специалността "Право". Място на провеждане на стажа - гр. София.
 
Моля, изпращайте автобиография и кратко мотивационно писмо/до половин страница/ на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. със заглавие „стажантска програма“.

Срок на кандидатстване: 17.02.2016 г.

Повече информация може да намерите  т у к

Фондация „Америка за България“ предоставя възможност за краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български юристи и през 2016 година. Програма „Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието“ среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати с най-добрите практики в САЩ в сферата на върховенството на закона.

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път до 18:00 часа на 21 февруари 2016 година.

Условията за кандидатстване може да намерите  т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги, 

Публикуваме линк към последната публикация на сайта "Съдебно право"  "Няколко думи за Законите за устройството на съдилищата, съдебните райони и териториалното разположение на съдилищата в Българияhttp://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/1/18/-1878-1944-  на дългодишния изследовател на историята на съдебната власт в България доц.д.и.н Евгени Йочев.

Авторът ще представи текста си на организираната от Комисията по натовареността на ВСС кръгла маса на тема "Роля на районния съд в местната общност" на 22.01.2015 г. от 10 ч. в НИП.

Страница 7 от 21