Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
21 Ян 2014

„Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания"

Прочетена 1106 пъти
На 17.01.2014г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания".
Събитието бе организирано от Съюза на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право и с подкрепата на Фондации "Отворено общество".
Семинарът протече под формата на професионална дискусия между съдии от ВКС, окръжни и апелативни съдилища от цялата страна, представители на МП и неправителствения сектор, заместник омбудсмана, академичната общност и др.
Следните теми станаха обект на дискусия по време на събитието:
•    Запрещението. Лабиринт без изход.Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с ограничаване/лишаване от дееспособност
•    Правни механизми и възможности за приемане на конкретни разрешения в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания според действащото законодателство. Делото “СТАНЕВ срещу България”
•    Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: визия, принципи и предизивкателства, сравнителен преглед на концепцията за дееспособността на хората с увреждания
•    Смяна на парадигмите в контекста на чл. 12 от КПХУ – търсене на решения за хората с психичноздравни проблеми
•    Овластяване на хората с интелектуални затруднения: стъпка по стъпка към подкрепено вземане на решение от хора с интелектуални затруднения и/или аутистични проблеми