Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Дек 2012

Среща на съвипускниците от НИП, випуск 2005 и 2006 г.

Прочетена 1409 пъти

На 14-16 декември 2012г. в гр. Банкя се проведе среща на съвипускниците от НИП - випуск 2005 и 2006 г., на която присъстваха 36 младши съдии от различни нива и географски райони на съдебната система.

Срещата премина при следната ПРОГРАМА:

 15 декември 2012г. (събота) 

10:00-12:00ч.- "Човешки отношения и съдебна практика"

Лектор: Румен Петров, преподавател в НБУ. 

Автор на публикации, сред които “Adolescents as Community Mental Health Facilitators and the process of Rejuvenating Mental health in Eastern European Countries.” In Rejuvenating Mental Health for Youth in Europe, WHO; “The attacks on 11 of September and the discourse of envy.” In Rethinking the transition, University Publishing House “Sveti Kliment Ohridsky”, Sofia 2002. 

  13:30-16:00ч. – "Проблеми на заповедното производство" – дискусия

Лектор: Красимир Влахов 

  16:30-18:30 ч. – Доказателства и доказателствени средства (годни и негодни доказателствени средства; използване на доказателствени средства, събрани в друго производство; практики по спорни хипотези по чл. 279 и 281 от НК) - дискусия 

Лектори: Мирослава Тодорова,Калин Калпакчиев

 

 Срещата на съвипускниците се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.