Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
03 Юли 2013

Атестиране на съдиите

Прочетена 1039 пъти
На 28 и 29 юни 2013г. разширеният УС на ССБ проведе работна среща в с.Чифлика, Община-Троян.
 
В работната среща се включиха Председателят на ССБ съдия Таня Маринова, членове на УС на ССБ , както и съдии от различните съдебни географски райони и нива на съдебната система.
 
Участие взеха Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, както и г-н Ленко Ленков, като представител на Фондация"Америка за България".
 
Магистратите обсъдиха изпратените до ССБ писма за съдействие, организационни въпроси относно изготвянето на становища от името на УС на ССБ, както и възможността за допълване на обученията, организирани от ССБ по места с теми, които са полезни и интересни за съдиите, при липсваща обучителна алтернатива за тях в НИП.
 
На проведената работна среща, РУС взе решение за сформиране на работна група, която да изготви цялостна Концепция за обективно и справедливо оценяване и атестиране на магистратите. При направата на Концепцията ще се ангажира становището и на останалите членове на Съюза, чрез изпращане на анкета до всички, както и международен опит.
 
 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България